Uvod u Fantazi sportove

U Fantazi sportovima možete napraviti svoj tim i takmičiti se sa ostalim korisnicima sa fantazi poenima – izabrani igrači u timu osvajaju poene na osnovu svojih peformansi u stvarnom svetu.

Zbog različitih tipova takmičenja koji se dešavaju u sportu svakodnevno, uživanje u Fantazi sportovima tokom cele godine je neminovno.

Za više informacija o tome kako odigrati određene tipove igara možete proveriti pravila svakog sportskog takmičenja u ponudi klikom na dugme „detalji”, pre ulaska u takmičenje.

Opšta Fantazi pravila

„Tiebreaker” Pravilo

Ukoliko postoji više od jednog tima sa istim brojem poena, koristiće se pravilo „Tiebreaker” i to:

·         U okviru dnevnih Fantazi pravila bolji plasman će ostvariti tim sa najmanje korišćenim budžetom;

·         U „Pursuit” formatu, bolji plasman će ostvariti tim sa više poena ostvarenih u igri;

·         U tradicionalnim igrama „tiebreaker” pravilo se ne koristi i timovi sa istim brojem poena će podeliti dobitak.

Spoj sličnih timova

Dozvoljeno:

·         Kreirati isti tim za različito takmičenje sa istim formatom, u isto vreme, klikom na „Also participate in” prozor;

·         Možete izvršiti promene tako da obuhvataju identične timove, ukoliko to budete želeli.

Nedozvoljeno:

·         Kreirati više istih timova za jedno takmičenje;

·         Napraviti izmene na različitim timovima tako da budu identični.

Dodavanje i menjanje tima

Igrači dostpuni za biranje mogu biti izmenjeni. Na primer, početne postave u fudbalu se objavljuju jedan sat pre početka utakmice i naknadno se mogu izvršiti promene u dostupnim igračima za izbor.

Prekinuti, odloženi i otkazani mečevi

Ukoliko je utakmica odložena ili otkazana, takmičenje može biti otkazano i u tom slučaju će svi korisnici dobiti potpuni povraćaj novca. Ukoliko je utakmica odložena do 48 sati od vremenskog okvira takmičenja, ta utakmica je i dalje uključena u takmičenje i čeka se njen kraj. Pravila se primenjuju na sva takmičenja navedene u odeljcima ispod.

Ukoliko se meč prekine nakon što je počeo, svi igrači će zadržati poene koje su stekli do tog trenutka. Ako se utakmica nastavi u roku od 48 sati od perioda trajanja takmičenja, poeni dobijeni nakon nastavka će biti dodati na ukupan iznos. Ako se meč nastavi kasnije, računaće se samo bodovi postignuti pre prekida.

Otkazivanje prijave

Ukoliko je tim napravljen i potvrđen, ne postoji mogućnost otkazivanja prijave.

Isplate

U proseku će takmičenja isplatiti 20% od ukupnog broja prijava. Međutim ako takmičenje ima manje od 37 korisnika, plaćena mesta i raspodela nagrada se računaju prema sledećoj tabeli:

 

 

 

 

 

 

 

Imajte na umu da takmičenja sa samo jednom prijavom neće ostvariti nikakav dobitak, već će korisnik samo dobiti potpuni povrat novca.

Promene rezultata/ishoda događaja

Podatke o događajima dobijaju se od provajdera statistike i nakon završetka svake utakmice dostavljaju se konačni podaci, nakon čega potvršujemo isplatu dobitaka. Za neke sportske događaje ovo traje duži vremenski rok.

Ponekad lige mogu revidirati događaje nakon što se smatraju konačnim. U ovim slučajevima, naši događaji koji se smatraju konačnim se ne menjaju, tako da na osnovu toga ne vršimo promene i revidiranje isplata. Međutim, ukoliko podatke o događajima treba ispraviti zbog očiglednih grešaka ili problema sa isplatama, nastojaćemo da nađemo pravedno rešenje.

Prekid takmičenja

U slučaju da se takmičenje prevremeno otkaže, korisnicima će biti vraćen ulog u potpunosti u roku od tri radna dana od trenutka otkazivanja. Pravilo se primenjuje na sva takmičenja navedena u odeljcima ispod.

Ozbiljan kvar/problem koji je doveo do otkazivanja takmičenja, poništava sve isplate i samu igru. Utvrđivanje ozbiljnog kvara je po našem nahođenju.

Posebni formati takmičenja

Tiers takmičenje

Tiers format se najčešće koristi u sportovima gde se igrači grupišu u nivoima. Definisan je maksimalan broj igača koje je moguće izabrati iz jednog nivoa. Na primeru Formule 1, sa uobičajenim budžetom, biće igrača sa uobičajenim cenama, ali će igrači biti grupisani u nivoe, zasnovano na očekivanim rezultatima u trci.

One Bullet takmičenje

One Bullet je takmičenje koje dozvoljava samo jedan prijavljen tim po korisniku.

Persuit takmičenje

Novi format gde je igračima određen hendikep na osnovu očekivanog broja Fantazi poena. Umesto biranja igrača na osnovu cene, biraju se po osnovu Bonus poena. Ako korisnik tako želi, može izabrati igrača sa niskim očekivanim brojem poena, pa samim tim većom vrednosti Bonus poena i tako započeti takmičenje u vođstvu. Alternativno, korisnik može izabrati igrača sa visokim očekivanim brojem poena, odnosno, manjim iznosom Bonus poena i time započeti takmičenje u zaostatku.

Star Pick

Star Pick format je jednostavan fantasy format, gde korisnici biraju samo jednog fantasy igrača. Ako taj igrač ostvari najviše poena među svim igračima u ponudi, svi korisnici koji su ga izabrali će podeliti dobitak podjednako.

U Star pick formatu ne postoji budžet, bilo koji igrač iz ponude može biti izabran.

U slučaju da dva ili više igrača ostvare isti broj poena, dobitak će biti podeljen podjednako.

Fantazi Fudbal

Formati Fantazi Fudbala

Classic Seasonal

Osnovni format, osnovne karaketeristike uključuju:

·         Tim sastavaljen od 15 igrača

·         Četiri (4) izmene

·         Budžet za izbor igrača

·         Safety Net isključen

·         Stacking Penalty isključen

·         Moguće je izabrati kapitena i vice-kapitena. Broj poena kapitena je uvećan za dva (2) puta. Ukoliko kapiten ne odigra svoj meč, broj poena vice-kapitena je uvećan dva (2) puta.

New Seasonal

Predviđen za takmičenja kao što je grupna faza Lige šampiona:

·         Tim sastavaljen od 11 igrača

·         Bez izmena

·         Budžet za izbor igrača

·         Safety Net uključen

·         Stacking Penalty isključen

·         Moguće je izabrati kapitena i vice-kapitena. Oba igrača osvajaju dodatni broj poena

Universal 6

Format namenjen takmičenjima sa malim brojem mečeva:

·         Tim sastavaljen od šest (6) igrača

·         Bez izmena

·         Budžet za izbor igrača

·         Safety Net uključen

·         Stacking Penalty uključen

·         Moguće je izabrati kapitena i vice-kapitena. Broj poena kapitena je uvećan za 1.5 puta ali takođe i košta više 1.5 puta. Broj poena vice-kapitena je uvečan za 1.2 puta ali i košta 1.2 puta više.

Normal – 11 players

Format namenjen takmičenjima sa pet (5) ili više mečeva. Dostupne formacije: 5-4-1, 5-3-2, 4-3-3,

4-4-2, 4-5-1, 3-5-2, 3-4-3, 5-2-3.

 

Flexi 5

Format namenjen takmičenjima sa malim brojem mečeva. Bira se pet (5) igrača i formacije su fleksibilne. Ovaj format se koristi kod takmičenja koja sadrže jedan (1) meč.

Flexi X

Format namenjen takmičenjima bilo kojim brojem mečeva. Bira se između tri (3) i 11 igrača i formacije su fleksibilne. Takođe je dostupno:

·         Five-a-side. Dostupne formacije: 2-1-1, 1-2-1, 1-1-2

·         Six-a-side. Dostupne formacije: 2-2-1, 2-1-2, 1-2-2

Obe varijacije zahtevaju najmanje jednog igrača na svakoj poziciji (Golman, Odbrana, Sredina, Napad).

3 Stars

Vrši se odabir tri (3) igrača, odbrambenog, sredine terena i napadača. Sva tri igrača mogu biti iz istog tima.

Man of the Match

Varijacija na standardni format. Potrebno je izabrati po jednog igrača iz svakog meča u ponudi.

 

Specifična pravila Fantazi Fudbala

Prekinuti, odloženi ili otkazani mečevi

Pre početka takmičenja:

·         Ako je meč otkazan u poslednjih 45 minuta pred početak takmičenja, takmičenje će biti otkazano;

·         Ako je meč otkazan, a do početka takmičenja je preostalo više od 45 minuta, meč će biti uklonjen iz ponude i takmičenje će se održati. Ukoliko u timovima korisnika postoje igrači sa meča koji je otkazan, osvojiće 0 poena;

·         Takmičenje će biti otkazano ukoliko je više od 25% mečeva sadržanih u takmičenju otkazano. Ovo pravilo prethodi gorenavedena pravila.

Kada takmičenje počne:

Ako je otkazano 25% ili manje mečeva koji čine takmičenje, takmičenje će se nastaviti. Igrači sa otkazanih mečeva će osvojiti očekivani broj poena na meču. Ovo se izračunava kao cena igrača podeljena sa dva (2). Na primer, ukoliko igrač košta 12 miliona, on će osvojiti šest (6) poena.
Ukoliko je otkazano više od 25% mečeva koji čine takmičenje, takmičenje će biti otkazano.

 

Transferi

Za takmičenja koja obuhvataju više kola, dozvoljen je trasnfer igrača. Broj besplatnih transfera je ograničen na jedan (1) po kolu, ukoliko nije drugačije naznačeno. Korišćenje većeg broja transfera nego što je takmičenjem određeno, prourokovaće umanjenje ukupnog broja bodova za četiri (4) poena po transferu.

Prilikom kreiranja privatnih takmičenja ili izazova, moguće je izabrati željeni broj transfera.

Sistem bodovanja

Fantazi poeni se dodeljuju na osnovu performansi igrača, rezultujući povećanju ili umanjenju ukupnog broja bodova. Sve statistike igrača se verifikuju pre nego što su poeni finalizirani. Finalizirani rezultati su zvanični i mogu biti izmenjeni samo u slučaju očigledne greške.

Stacking Penalty

Ukoliko korisnik odabere više od jednog defanzivnog igrača (Golman + Odbrana) iz jednog tima, broj ostvarenih poena po osnovu Clean Sheet-a (bez primljenog gola) biće umanjen za jedan (1) poen za svakog dodatnog defanzivnog igrača iz istog tima, do maksimuma od 3 odabrana igrača.

Ova kazna je jedino primenljiva na dnevnim takmičenjima, a ne na sezonskim takmičenjima. Ikonica za Stacking Penalty je vidljiva u okviru svakog takmičenja.

Safety Net

Ukoliko odabrani igrač ne započne svoj meč, biće zamenjen automatskom izmenom, ukoliko je to moguće. Zamenski igrač mora da zadovoljava sledeće uslove:

·         Mora biti iz istog tima kao i odabrani igrač;

·         Mora igrati na istoj poziciji kao i odabrani igrač;

·         Mora imati istu ili manju cenu od odabranog igrača.

Sva tri uslova moraju biti zadovoljena nakon čega će dostupni igrač sa najvećom cenom biti izmena za odabranog igrača. Ako sva tri uslova nisu zadovoljena, odabrani igrač će ostati u timu. Ne postoji ograničenje koliko igrača u timu mogu biti zamenjena na ovaj način.

U slučaju da dva ili više igrača koštaju isto, odabir će biti izvršen u skladu sa sledećim:

·         Safety Net će dodeliti igrača koji ima više Form poena. Form poeni su zasnovani na boljem proseku poena u prethodnih pet (5) mečeva;

·         Ako igrači imaju istu vrednost Form poena, Safety Net ce dodeliti igrača sa većim brojem fantazi poena na sezonskom takmičenju;

·         Ako igrači imaju istu vrednost fantazi poena na sezonskom takmičenju, Safety Net će izabrati igrača po abecednom redu.

 

Produžeci i penali

Svi mečevi se računaju u regularnom delu (90 minuta). Događaji iz produžetaka ili penala neće biti obračunati.

Kapiten i Vice-kapiten

U većini takmičenja korisnik će morati da izabere jednog od odabranih igrača kao Kapitena i jednog kao Vice-kapitena. Broj poena kapitena je uvećan za dva (2) puta. Ukoliko kapiten ne odigra svoj meč, broj poena vice-kapitena je uvećan dva (2) puta.

Šut u okvir gola, Impact i Asistencija

Šut u okvir gola se boduje (0.4 poena za napadače/igrače sredine terena, 0.6 poena za odbrambene)

Impact se boduje zavisno da li je igračev tim vodio/gubio dok je igrač bio na terenu (+/- 0.3 poena)

Kao Šut u okvir gola se računa onaj šut koji je bio pokušaj postizanja pogotka i:

1.      Bio bi pogodak da golman nije odbranio šut.

2.      Bio bi pogodak da šut nije bio izblokiran.

Kao Šut u okvir gola se ne računa šut koji je rezultirao postignutim pogotkom. Šut koji je pogodio stativu ili prečku se ne smatra kao Šut u okvir gola, s obzirom da se stativa i prečka ne računaju kao gol.


Provajder će pratiti zvaničnu odluku o tome ko je postigao gol/asistenciju, osim ako nije potpuno izvesno da se radi o grešci. Na primer, gol je pripisan igraču koji se ne nalazi na terenu.
Izmene zvaničnih informacija nastale više od 20 minuta nakon završetka utakmice neće uticati na izmenu bodova.

Fantazi Asistencija: U situacijama gde je igrač postigao gol, a dobio je loptu od drugog igrača svog tima, gde je protivnički igrač imao kontakt sa loptom na putu ka strelcu, koristiće se provajderova definicija Izbijanja i Odbijanja lopte.

U slučaju kada protivnički igrač izvede kontrolisanu akciju u nameri da izbije loptu ovakva situacija će se računati kao Izbijanje i Asistencija neće biti dodeljena. Ukoliko se lopta odbila od defanzivnog igrača - Asistencija će biti dodeljena.

Gore navedeno ne važi kada je protivnički igrač Golman.

Ostale situacije u kojima asistencija može biti dodeljna:

·         Igrač je fauliran i penal je dosuđen, što rezultira postignutim pogotkom

·         Igrač je fauliran i slobodan udarac je dosuđen, što rezultira postignutim pogotkom (direktnim šutom iz slobodnog udarca)

·         Igrač šutira i pogađa stativu/prečku, nakon odbitka drugi igrač postiže gol

 

Tabela Bodovanja

Action Poens
Player plays at least 1 second 1 poen
Player plays at least 60 minutes 1 poen
Midfielder or attacker plays the full match (started and not subbed) 1 poen
Goalkeeper makes a save 0.5 poena
Goalkeeper or defender keeps a clean sheet 4 poena
Midfielder keeps a clean sheet 1 poen
Goalkeeper scores a goal 8 poena
Defender scores a goal 6 poena
Midfielder scores a goal 5 poena
Attacker scores a goal 4 poena
Assist or Fantazi Assist 3 poena
Own goal -2 poena
Cause a penalty kick -2 poena
Cause a freekick that leads to a direct shot goal -2 poena
Penalty miss -2 poena
Keeper saves a penalty kick 5 poena
Yellow Card -1 poen
Red card -3 poena
Shot on target by midfielder/forward 0.4 poena
Shot on target by defender 0.6 poena
Shot on target by keeper 1.0 poen
Player’s team wins the period he is on the pitch 0.3 poena
Player’s team loses the period he is on the pitch -0.3 poena
Keeper or defender concedes 2 goals -1 poen

 

1)      Da bi se računalo da je igrač odigrao ceo meč, mora odigrati 90 minuta i zaustavno vreme;

2)      U slučaju penala, ako protivnički igrač promaši gol ili pogodi stativu/prečku, bez da je golman dodirnuo loptu, ovo se neće smatrati Odbranjenim penalom;

3)      Počevši od perioda kada je igrač ušao na teren dok ne napuste isti, računa se da li je igračev Impact pobeda, nerešeno ili poraz;

4)      Promašen penal je svaki izvedeni penal koji ne rezultira direktnim pogotkom sa bele tačke;

5)      Da bi igrač dobio poene za Clean Sheet (bez primljenog gola), mora igrati najmanje 60 minuta i da tokom tog perioda tim nije primio gol. Ukoliko je igrač izmenjen u 59:30 minutu, neće se smatrati da je odigrao 60 minuta.

6)      Dosuđeni žuti i crveni kartoni utiču na broj poena, bez obzira da li se igrač nalazi na terenu ili van njega. Ukoliko je karton dodeljen nakon završetka meča, dodeljeni karton neće uticati na poene igrača.

Fantazi Košarka

Formati Fantazi košarke

Full format

Ovaj format se koristi kod sezonskih takmičenja. Glavne karakteristike uključuju:

·         Tim sastavljen od devet (9) igrača (2pg, 2sg, 2sf, 2pf, 1c)

·         Bez izmena

·         Budžet za izbor igrača

·         Nema kapitena i vice-kapitena

5+2 format

Ovaj format se koristi za takmičenja sa većim brojem mečeva:

·         Tim sastavljen od 7 igrača (1pg, 1sg, 1sf, 1pf, 1c, 2 FLEX)

·         Bez izmena

·         Budžet za izbor igrača

·         Nema kapitena i vice-kapitena

Pick six format

Format namenjen takmičenjima sa manjim brojem mečeva:

·         Tim sastavljen od šest (6) igrača (bilo koja pozicija)

·         Bez izmena

·         Budžet za izbor igrača

·         Nema kapitena i vice-kapitena

Universal 6

Format namenjen takmičenjima sa samo jednim mečom:

·         Tim sastavljen od šest (6) igrača (bilo koja pozicija)

·         Bez izmena

·         Budžet za izbor igrača

·         Moguće je izabrati kapitena i vice-kapitena. Broj poena kapitena je uvečan za 1.5 puta ali i košta 1.5 puta više. Broj poena vice-kapitena je uvećan za 1.2 puta ali i košta 1.2 puta više.

 

 

 

Specifična praviča Fantazi košarke

Prekinuti, odloženi ili otkazani mečevi

Ukoliko je utakmica odložena ili otkazana, takmičenje može biti otkazano, u kom slučaju će svi korisnici dobiti potpun povraćaj novca.

Kako bi se takmičenje otkazalo jedan od naredna dva faktora moraju biti zadovoljena:

·         Najmanje 33% mečeva obuhvaćenih takmičenjem moraju biti odložena/otkazana

·         Najmanje jedan od igrača iz otkazanog meča je odabran u više od 40% timova u takmičenju.

Ukoliko pomenuti uslovi nisu zadovoljeni, takmičenje će biti nastavljeno sa odabranim igračima obuhvaćenih otkazanim mečom zamenjenim po pravilima Safety Net. Ova pravila se odnose samo na dnevna fantazi takmičenja i ne važe za sezonska takmičenja.

Sezonska takmičenja: Najbolji rezultat

U takmičenjima sa ovom opcijom, kada tim igra dva (2) ili više mečeva u okviru istog takmičarskog košarkaškog seznoskog takmičenja, igrači ovog tima neće ostvariti poene iz oba meča. Umesto toga, oni će ostvariti broj poena samo na osnovu najboljeg rezultata ostvarenog u jednom od tih mečeva.

Produžeci
Rezultati postignuti tokom produžetaka se računaju uobičajeno.


Safety Net

Ako odabrani igrač ne učestvuje u meču (povreda, odluka trenera, i sl.), biće zamenjen automatskom izmenom, ukoliko je to moguće. Zamenski igrač mora da zadovoljava sledeće uslove:

·         Da igra na istoj poziciji kao i odabrani igrač

·         Da košta manje ili isto kao odabrani igrač

Oba uslova moraju biti zadovoljena i onda će dostupni igrač sa najvećom cenom biti izmena za odabranog igrača. Ako oba uslova nisu ispunjena, odabrani igrač če ostati u timu. Ne postoji ograničenje koliko igrača u timu mogu biti zamenjena na ovaj način.

U slučaju da dva ili više igrača koštaju isto, odabir će biti izvršen u skladu sa sledećim:

·         Safety Net će dodeliti igrača koji ima više Form poena. Form poeni su zasnovani na boljem proseku poena u prethodnih 5 mečeva;

·         Ako igrači imaju istu vrednost Form poena, Safety Net ce dodeliti igrača sa većim brojem fantazi poena na sezonskom takmičenju;

·         Ako igrači imaju istu vrednost fantazi poena na sezonskom takmičenju, Safety Net će izabrati igrača po abecednom redu.

Tabela bodovanja

Action Poeni
Poen 1 poen
Rebound 1.25 poena
Assist 1.5 poena
Steal 2 poena
Block 2 poena
3pt. Made 0.5 poena
Turnover -0.5 poena
Double-double 1.5 poena
Triple-double 3 poena


Double-Double je kada igrač ima 10 ili više u dve od sledećih statističkih kategorija:

Poeni, Skokovi, Asistencije, Ukradene, Blokade.

Triple-Double je kada igrač ima 10 ili više u tri od sledećih statističkih kategorija:

Poeni, Skokovi, Asistencije, Ukradene, Blokade.


Igrač može imati najviše jedan Double-double i Triple-double bonus.