PRAVILA IGRE ZA WEB

LYNO6

 • Lyno 6 je igra na sreću u kojoj su korisniku ponuđena 48 broja, od kojih se 35 nasumično izvlači u jednoj rundi.
 • Svaka runda traje max 5 minuta i sastoji se od objave, odbrojavanja, vizualizacije odbrojavanja, prikaza kvota i izvlačenja brojeva, kao i objave rezultata runde.
 • Postoji 8 grupa koje sadrže po 6 brojeva.
 • Svaka grupa je obeležena posebnom bojom: crvena, zelena, plava, ljubičasta, braon, žuta, narandžasta i crna.
 • Grupe su organizovane na sledeći način:
  • 1. crvena grupa: 1, 9, 17, 25, 33, 41;
  • 2. zelena grupa: 2, 10, 18, 26, 34, 42;
  • 3. plava grupa: 3, 11, 19, 27, 35, 43;
  • 4. ljubičasta grupa: 4, 12, 20, 28, 36, 44;
  • 5. braon grupa: 5, 13, 21, 29, 37, 45;
  • 6. žuta grupa: 6, 14, 22, 30, 38, 46;
  • 7. narandžasta grupa: 7, 15, 23, 31, 39, 47;
  • 8. siva grupa: 8, 16, 24, 32, 40, 48;

STANDARDNE OPKLADE

 • Opklada 6/48 (šest od četrdeset osam) nudi 48 brojeva (raspona od 1 do 48), od kojih korisnik bira 6 različitih brojeva.
 • U okviru jedne runde vrši se izvlačenje 35 brojeva.
 • Ukoliko su u okviru tih brojeva izvučeni svi brojevi koje je korisnik odabrao, korisnik ostvaruje dobitak u zavisnosti od uloga i kvote određene pozicijom izvučenog poslednjeg, šestog broja.

DOBITAK= KOEFICIJENT (KVOTA) X ULOG

 • Kvote se računaju od 6. tog do 35. izvučenog broja na sledeći način:
  • svi pogođeni na 6. izvučenom broju, koeficijent 25.000
  • svi pogođeni na 7. izvučenom broju, koeficijent 15.000
  • svi pogođeni na 8. izvučenom broju, koeficijent 7.500
  • svi pogođeni na 9. izvučenom broju, koeficijent 3.000
  • svi pogođeni na 10. izvučenom broju, koeficijent 1.250
  • svi pogođeni na 11. izvučenom broju, koeficijent 700
  • svi pogođeni na 12. izvučenom broju, koeficijent 350
  • svi pogođeni na 13. izvučenom broju, koeficijent 250
  • svi pogođeni na 14. izvučenom broju, koeficijent 175
  • svi pogođeni na 15. izvučenom broju, koeficijent 125
  • svi pogođeni na 16. izvučenom broju, koeficijent 100
  • svi pogođeni na 17. izvučenom broju, koeficijent 90
  • svi pogođeni na 18. izvučenom broju, koeficijent 80
  • svi pogođeni na 19. izvučenom broju, koeficijent 70
  • svi pogođeni na 20. izvučenom broju, koeficijent 60
  • svi pogođeni na 21. izvučenom broju, koeficijent 50
  • svi pogođeni na 22. izvučenom broju, koeficijent 35
  • svi pogođeni na 23. izvučenom broju, koeficijent 25
  • svi pogođeni na 24. izvučenom broju, koeficijent 20
  • svi pogođeni na 25. izvučenom broju, koeficijent 15
  • svi pogođeni na 26. izvučenom broju, koeficijent 12
  • svi pogođeni na 27. izvučenom broju, koeficijent 10
  • svi pogođeni na 28. izvučenom broju, koeficijent 8
  • svi pogođeni na 29. izvučenom broju, koeficijent 7
  • svi pogođeni na 30. izvučenom broju, koeficijent 6
  • svi pogođeni na 31. izvučenom broju, koeficijent 5
  • svi pogođeni na 32. izvučenom broju, koeficijent 4
  • svi pogođeni na 33. izvučenom broju, koeficijent 3
  • svi pogođeni na 34. izvučenom broju, koeficijent 2
  • svi pogođeni na 35. izvučenom broju, koeficijent 1
 • Iznosi ostvarenog koeficijenta mogu biti uvećani u slučaju da se neki od brojeva koji se nalaze u dobitnoj kombinaciji nalaze na bonus polju obelezenog S simbolom.
 • Ukoliko dobitna kombinacija od 6 brojeva sadrži brojeve od koji se 1 nalazi na polju sa bonus simbolom, ukupni koeficijent se udvostručuje.
 • Ukoliko dobitna kombinacija od 6 brojeva sadrži brojeve koji se nalaze na 2 polja sa bonus simbolima, ukupni koeficijent se utrostručuje.

SPECIJALNE OPKLADE

 • Klađenje na brojeve iste boje
  • Korisnik se kladi na 6 brojeva iste boje koji moraju biti izvučeni u jednoj rundi. Koeficijenti (kvote) su isti kao kod standardne opklade.
 • Par/nepar sve loptice
  • Korisnik se kladi da li će medju izvučenim brojevima biti više parnih ili neparnih brojeva. Koeficijent (kvota) na svaki izbor je 1.90.
 • Prvi/poslednji broj par/nepar
  • Korisnik se kladi da li će prvi/poslednji izvučeni broj biti paran ili neparan. Koeficijent (kvota) na svaki izbor je 1.90.
 • Zbir prvih 5 (-122,5+)
  • Korisnik se kladi da li će zbir prvih 5 izvučenih brojeva u jednoj rundi biti veći ili manji od 122,5. koficijent (kvota) na svaki izbor je 1.90.
 • Prvi broj ispod/iznad (-24,5+)
  • Korisnik se kladi da li će prvi izvučeni broj biti ispod ili iznad 24,5. Koeficijent (kvota) na svaki izbor je 1.90.
 • Boja prvog broja
  • Korisnik se kladi na boju prvog izvučenog broja u rundi. Korisnik bira između jedne, dve ili četiri boje. Koeficijenti (kvote) su sledeće:
   • ako je korisnik odabrao jednu boju, koeficijent (kvota) je 7.60
   • ako je korisnik odabrao dve boje, koeficijent (kvota) je 3.80
   • ako je korisnik odabrao 4 boje, koeficijent (kvota) je 1.90
 • Bonus runde ne utiču na obradu specijalnih opklada.

SISTEMSKE OPKLADE

 • Kod sistemske opklade korisnik može odabrati 7, 8, 9 ili 10 brojeva od ponuđenih 48.
 • Na taj način se dobijaju sistemi 6/7, 6/8 , 6/9, 6/10.
 • Da bi ostvario dobitak korisnik mora pogoditi minimum 6 brojeva od svih odabranih. broj kombinacija po sistemima je sledeći:
  • 1. za sistem 6/7 broj kombinacija je 7.
  • 2. za sistem 6/8 broj kombinacija je 28.
  • 3. za sistem 6/9 broj kombinacija je 84.
  • 4. za sistem 6/10 broj kombinacija je 210.
 • U sistemskoj opkladi, dobitak se računa tako što se ulog deli brojem kombinacija i taj iznos se množi sa pogođenim koeficijentom (kvotom).
 • Ako korisnik u sistemskoj opkladi pogodi bonus znak na jednom broju, dupliraju se koeficijenti svih dobitnih kombinacija koje su sadržale taj broj.
 • Ako korisnik pogodi bonus znak na dva broja, utrostručuju se koeficijenti na svim dobitnim kombinacijama koje sadrže ta dva broja.

BONUS RUNDE

 • Extra bonus simboli
  • Tokom ovih bonus rundi pored redovnih 2 bonus simbola dodatno se pojavljuje do 3 dodatna bonus simbola.
  • U rundi sa 3 simbola, ukoliko dobitna kombinacija od 6 brojeva sadrži brojeve koji se nalaze na 3 polja sa bonus simbolima, ukupni koeficijent se učetvorostručuje.
  • U rundi sa 4 simbola, ukoliko dobitna kombinacija od 6 brojeva sadrži brojeve koji se nalaze na 4 polja sa bonus simbolima, ukupni koeficijent se upetostručuje.
  • U rundi sa 5 simbola, ukoliko dobitna kombinacija od 6 brojeva sadrži brojeve koji se nalaze na 5 polja sa bonus simbolima, ukupni koeficijent se ušestostručuje.
  • Ukoliko dobitna kombinacija od 6 brojeva sadrži brojeve koji se nalaze na manjem broju bonus polja od maksimalnog za to izvlačenje, visina koeficijenta se utvrđuje brojem "pogodjenih" polja po istim pravilima kao i gore navedena.
 • Svi dobici duplirani
  • Bonus runda tokom koje se svi ostvareni dobici dupliraju.
  • Može da se dogodi isključivo u kombinaciji sa rundom sa 2 bonus simbola.
  • Ova runda dolazi sa posebnom vizualizacijom.
 • +5 loptica
  • Bonus runda na čijem kraju se, nakon izvlačenja 35 loptica, izvlači dodatnih 5 loptica.
  • Dobitna kombinacija koja uključuje neke od ovih loptica imaju koeficijent 1,00.
  • Dodatnih 5 loptica na sebi ne mogu imati polje sa bonus simbolom.
  • Ukoliko dobitna kombinacija sadrži neku od loptica iz dodatnog izvlačenja i neke od brojeva sa bonus polja koeficijent 1,00 se umnožava po pravilima bonus polja.
  • Ova bonus runda može da se dogodi isključivo u kombinaciji sa rundom sa 2 bonus simbola.
 • Jackpot karte
  • Na svakom uplaćenom tiketu nalazi se niz od 5 karata.
  • Po završetku izvlačenja loptica počinje izvlačenje 5 karata.
  • Jackpot osvaja tiket na kojem se od prve u nizu sa leva na desno nalazi 3,4 ili svih 5 izvucenih karata.
   • 3 od 5 izvučenih karata osvaja Local jackpot
   • 4 od 5 izvučenih karata osvaja Lucky jackpot
   • 5 od 5 izvučenih karata osvaja Super Lucky jackpot

MINIMALNI I MAKSIMALNI IZNOSI

 • Minimalni iznos uloga po jednoj opkladi, za standardne i specijalne opklade je 20,00 RSD.
 • Maksimalni iznos uplate po jednoj opkladi je 10.000,00 RSD.
 • Minimalni iznos uplate za sistemske opklade je 3,00 RSD po kombinaciji.

Poništenje i odlaganje runde

 • Organizator nije odgovoran za prekid ili odlaganje runde do koga je došlo usled nepredviđenih okolnosti čije se posledice ne mogu ispraviti.
 • Nepredviđene okolnosti uključuju ali se ne odnose samo na:
  • ratna dešavanja
  • oružane sukobe
  • teroristički napad
  • javne nerede
  • prirodne nepogode
  • opšta isključenja struje i interneta
 • U slučaju nepredviđenih okolnosti organizator zadržava pravo da onemogući klađenje na igre u ponudi.