PRAVILA IGRE ZA WEB

MY LUCKY 6

 • Prilikom odigravanja narednih igara iznos dobitka i kvote utvrđeni su prilikom polaganja opklade i kasnije se ne može menjati.
 • „My Lucky 6“ je igra klađenja na kompjuterski generisane događaje, u kojoj se za izbor događaja koristi generator slučajnih brojeva (RNG – Random Number Generator).
 • Elektronska igra klađenja učesnicima nudi 48 brojeva, od kojih se u jednom kolu nasumično generiše njih 35. Brojevi su podeljeni u 8 grupa po 6 brojeva. Svaka grupa označena je određenom bojom: crvenom, zelenom, plavom, ljubičastom, smeđom, žutom, narandžastom i crnom, kako sledi:
 • 1. Crvena grupa brojeva: 1, 9, 17, 25, 33, 41;
  2. Zelena grupa brojeva: 2, 10, 18, 26, 34, 42;
  3. Plava grupa brojeva: 3, 11, 19, 27, 35, 43;
  4. Ljubičasta grupa brojeva: 4, 12, 20, 28, 36, 44;
  5. Smeđa grupa brojeva: 5, 13, 21, 29, 37, 45;
  6. Žuta grupa brojeva: 6, 14, 22, 30, 38, 46;
  7. Narandžasta grupa brojeva: 7, 15, 23, 31, 39, 47 i
  8. Crna grupa brojeva: 8, 16, 24, 32, 40, 48.
 • Jedna runda elektronske igre klađenja traje maksimalno 5 minuta i sastoji se od najave, generisanja brojeva (prikaza izvlačenja) te objave rezultata elektronske igre klađenja.
 • Ishodi elektronske igre klađenja, odnosno ishodi ponuđenih klađenja su statistički nezavisni, slučajni i nepredvidivi brojevi koje generiše generator slučajnih brojeva (RNG).
 • Generator slučajnih brojeva (RNG) sertifikovan je od strane pravnog lica koje je ovlašćeno za sertifikovanje automata i sistema za igre na sreću.
 • Objašnjenje:
 • „My Lucky 6“ opklada nudi 48 brojeva (u rasponu od 1 do 48) od kojih igra odabire 6 različitih brojeva. Tokom runde elektronske igre klađenja, od ponuđenih 48 brojeva nasumično se generiše njih 35. Ukoliko se među navedenih 35 nalazi 6 brojeva odabranih od strane učesnika, učesnik ostvaruje dobitak jednak proizvodu iznosa plaćanja/uloga i koeficijenta naznačenog uz poslednji pogođeni broj.

Šest brojeva jedna boja

 • Opklada Šest brojeva jedna boja nudi učesniku mogućnost odabira i pogađanja boje generisane grupe brojeva. Učesnik će ostvariti dobitak ukoliko tokom runde bude generisano 6 brojeva iste boje, odnosno, boje prethodno odabrane od strane učesnika.

Par/Nepar u prvih pet

 • U opkladi Par/Nepar u prvih pet, učesnik može pogađati hoće li u prvih pet generisanih brojeva biti više parnih ili neparnih brojeva.

Par/Nepar

 • U opkladi Par/Nepar, učesnik može pogađati hoće li biti generisani veći broj parnih ili neparnih brojeva.

Zbir prvih 5 brojeva

 • U opkladi Zbir prvih 5 brojeva (-122,5+), učesnik može pogađati hoće li zbir prvih pet generisanih brojeva u rundi biti manji ili veći od 122,5.

Prvi/poslednji broj

 • U opkladi Prvi/poslednji broj (-24,5+) učesnik može pogađati hoće li prvi/poslednji generisani broj u rundi biti manji ili veći od 24,5.

Boja prvog/poslednjeg broja

 • U opkladi Boja prvog/poslednjeg broja, učesnik može pogađati boju prvog/poslednjeg generisanog broja u rundi. Učesnik ima mogućnost odabira jedne, dve ili četiri boje.

Zbir prve i poslednje

 • U opkladi Zbir prve i poslednje, učesnik može pogađati hoće li zbir prvog i poslednje generisanog broja biti veći ili manji od 49.5.

Sistemsko klađenje

 • U sistemskom klađenju učesnik može odabrati više od 6 brojeva od ponuđenih 48, odnosno, može odabrati 7, 8, 9 i 10 brojeva, čime formiraju unapred definisane sisteme 6/7, 6/8, 6/9, 6/10. Za ostvarivanje dobitka, učesnik mora pogoditi minimalno 6 od ukupnog broja izabranih brojeva. U skladu sa povećanjem odabranih brojeva povećava se i broj kombinacija, kako sledi:
 • 1. Za sistem 6/7 mogući broj kombinacija je 7;
  2. Za sistem 6/8 mogući broj kombinacije je 28;
  3. Za sistem 6/9 mogući broj kombinacija je 84;
  4. Za sistem 6/10 mogući broj kombinacija je 210.
 • Uplata po kombinaciji se obračunava kada se uplata na tiketu podeli ukupnim brojem kombinacija. U Sistemskom klađenju dobitak se obračunava na način da se uplata/ulog po kombinaciji množi sa koeficijentom naznačenim uz poslednji pogođeni broj dobitne kombinacije.

„Future“ klađenje

 • U „Future“ klađenju, učesnik može odigrati bilo koju opkladu (standardnu, specijalnu, sistemsku) do 10 rundi unapred. U ovom slučaju, svaka opklada se tretira kao posebna oklada.

Bonus pravila „My Lucky 6“

  1. Bonus

 • Na prikazu 35 brojeva koji se tokom runde generišu nalaze se i 2 slikovna simbola (u daljem tekstu: Simbol). Simbol omogućava učesniku bonus koeficijent u sledećim slučajevima:
 •   • Ukoliko 6 brojeva odabranih od strane učesnika bude među 35 generisanih brojeva, a uz 1 od 6 pogođenih brojeva se nalazi Simbol, koeficijent na kojem je izvučen poslednji pogođeni broj dobitne kombinacije se udvostručuje.
    • Ukoliko 6 brojeva odabranih od strane učesnika bude među 35 generisanih brojeva, a uz 2 od 6 pogođenih brojeva se nalaze Simboli, koeficijent na kojem je izvučen poslednji pogođeni broj dobitne kombinacije se utrostručuje.
 • Pozicija Simbola na navedenom prikazu ishod je nasumičnog odabira i ne može se unapred predvideti.

  2. Promaši sve

 • U bonusu Promaši sve tiket je dobitan ukoliko 6 brojeva odabranih od stane učesnika nisu među 35 brojeva generisanh tokom odabrane runde. Dobitak bonusa Promaši sve se obračunava koeficijentom 50 pomnoženim ulogom po kombinaciji.

  3. Džekpot

 • „Gold Jackpot“ je dobitak koji će učesnik ostvariti ako pogodi 6 označenih brojeva u poslednjem redu izvlačenja. Vrednost Džekpota se uvećava kumulativno od procenta uplate tiketa.
 • „Silver Jackpot“ je dobitak koji će učesnik ostvariti ako pogodi 5 od 6 označenih brojeva u poslednjem redu izvlačenja. Vrednost Džekpota se uvećava kumulativno od procenta uplate tiketa.
 • „Local Jackpot“ je dobitak koji će učesnik ostvariti ukoliko se poslednje generisani od 6 brojeva koje je odabrao bude nalazio pre naznačenog simbola. Vrednost Džekpota se uvećava kumulativno od procenta uplate tiketa. Pozicija simbola se menja zavisno od iznosa Džekpota.
 • U slučaju da više učesnika u istom kolu ostvari uslove za dobijanje „Local Jackpot-a“, iznos „Local Jackpot-a“ se deli jednako na onoliko delova koliko je učesnika ostvarilo uslove.
 • Sistemski tiketi odnosno tiketi koji imaju više od 6 odabranih brojeva po kombinaciji ne ulaze u konkurenciju za osvajanje džekpotova

  4. BONUS KOLO

 • Predstavlja rundu, koja se nasumično određuje, gde se dobici na tiketima kucani za nju dupliraju. To znači da se svaki dobitak na tiketu, koji je kucan za kolo/rundu koje je označeno kao "Bonus kolo", množi sa dva odnosno uvećan je dva puta.
 • Dupliraju se samo dobici na tiketu dok osvojeni Jackpot-ovi u okviru pomenutog kola neće biti duplirani.