Na osnovu Zakona o igrama na sreću ("Službeni glasnik RS",br. 18/2020), i odredaba Pravilnika o bližim uslovima, odnosno sadržini pravila igara na sreću („Službeni glasnik RS“ broj 152/20) i Odluke o osnivanju društva „Phuket” d.o.o. Beograd, Južni bulevar 144, direktor društva, Draženko Ruljić, saglasno Odluci od 05.07.2022. godine, donosi sledeća:

IZMENE I DOPUNE PRAVILA O PRIREĐIVANJU POSEBNIH IGARA NA SREĆU PREKO SREDSTAVA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE

UVODNE NAPOMENE

·         Priređivač: pravno lice koje organizuje klađenje na sportske i druge događaje putem sredstava elektronske komunikacije

·         Zvaničan sajt: Internet sajt putem koga priređivač organizuje igru na sreću – klađenje u ime i za račun društva

·         Događaj: događaj je svako buduće neizvesno dešavanje za koji se unapred ne zna ishod

·         Klađenje: posebna igra na sreću u kojoj se učesnik kladi na ishode sportskih (rezultate utakmica, klađenje na trke konja i pasa i sl.) i drugih stvarnih (plesnih, pevačkih, muzičkih i sličnih događaja), odnosno virtuelnih događaja, predloženih od strane priređivača, pri čemu okolnost koja odlučuje o dobitku ili gubitku ne sme biti nikome unapred poznata i mora biti takva da na ovu okolnost ne mogu uticati ni priređivači ni učesnici. Klađenje se sastoji od prijema uloga od učesnika pod uslovima koje predlaže priređivač

·         Uživo klađenje: Klađenje na događaj u toku kao i za vreme pauza (poluvreme i slično). Za uživo klađenje, uplata se može vršiti u toku trajanja događaja. Za uživo klađenje važe ista pravila kao i za klađenje pre početka meča, izuzev ako nije naznačeno drugačije

·         Ponuda: lista događaja i njihovih ishoda sa kvotama objavljenim na zvaničnom sajtu priređivača

·         Tip igre: prognozirani ishod na koji se može izvršiti opklada u okviru događaja

·         Opklada: je uplata (ulog) novčanog iznosa u domaćoj valuti na izabranu kombinaciju koja može ostvariti pojedinačni dobitak

·         Učesnik/korisnik: punoletno fizičko lice koje učestvuje u klađenju i koje ispunjava zakonske uslove za učestvovanje u klađenju. Učesnik momentom uplate prihvata ova Pravila i pristupa klađenju pod uslovima iz istih

·         Ulog: uplata, uloženi novčani iznos u domaćoj valuti koji učesnik uplaćuje prognozirajući ishod događaja

·         Kombinacija: niz tipova igara. Broj tipova u nizu koji čini jednu kombinaciju je između minimalnog i maksimalnog broja događaja za klađenje koje je priređivač odredio

·         Sistem: poseban način formiranja broja kombinacija za klađenje. Formiranjem grupa događaja učesniku se omogućava uvećanje ukupnog broja kombinacija za klađenje

·         Ishod: rezultat izabranog tipa igre u okviru događaja za koji je priređivač odredio kvotu

·         Obrada podataka: proglašenje opklada (dobitnim, gubitnim ili nevažećim) u skladu sa postignutim rezultatom

·         Tiket: je elektronski obrazac za učešće u igri na sreću koji je izdao priređivač, a koji se sastoji od jedne ili više istih ili različitih kombinacija

·         Multitiket: je obrazac za učešće u igri, koji se sastoji od više tiketa prikazanih u neprekidnom nizu

·         Dobitak: pozitivan rezultat opklade, postignut učestvovanjem u klađenju. Uslov za dobitak jeste prethodni odgovarajući novčani ulog učesnika na izabrane kombinacije na osnovu kojeg je dobitak ostvaren

·         Očigledna greška: svaka greška u ponudi vezana za sam događaj, a vezana za kvote, učesnike, vreme i mesto odigravanja utakmica, nemogućnost provere tačnosti rezultata, štamparskih grešaka u ponudi ili bilo kog drugog razloga za koji priređivač proceni da je uticao na ispravnost klađenja

·         Povraćaj: vraćanje učesniku uloga u slučaju da je, iz bilo kog razloga, klađenje nevažeće

·         Nevažeće klađenje: situacija kada se umesto ispisane kvote na tiketu proglašava kvota 1.00 (npr. odložen meč, otkazan meč, pogrešan par itd.)

·         Udruženo klađenje: serija istih ili sličnih tiketa odigranih u istom kalendarskom danu na internet sajtu od strane više učesnika za koje priređivač posumnja da su se udružili radi izbegavanja ograničenja postavljenih ovim pravilima

·         Kvota: cifra kojom se množi ulog da bi se izračunao potencijalni dobitak

·         Domaćin: Ekipa ili takmičar prvonavedeni na listi ponude (oznaka 1.) – ne mora biti faktički domaćin Događaja

·         Gost: Ekipa ili takmičar drugonavedeni na listi ponude (oznaka 2.) – ne mora biti faktički gost Događaja

·         Turnir: Takmičenje većeg broja učesnika  (pojedinca, takmičara ili ekipa) koji se bore za što bolji plasman

·         Hendikep: je prednost koja se daje autsajderu ili oduzima favoritu, kako bi se poravnao mogući ishod događaja i uvećala vrednost klađenja. Hendikep se prikazuje i dodaje ostvarenom rezultatu prvonavedenog tima/takmičenja.

·         Favorit: ekipa ili takmičar koji, po mišljenju priređivača, ima veće šanse da ostvari bolji rezultat

·         Autsajder: ekipa ili takmičar koji, po mišljenju priređivača, ima manje šanse da ostvari bolji rezultat

·         Zvanični izvori informisanja: 1) zvanični sajt organizatora takmičenja; 2) zvanični sajt domaćina takmičenja; 3) zvanični sajt tima domaćina; 4) zvanični sajt gostujućeg tima. “Livescore” internet sajtovi nisu zvanični i merodavni prilikom obrade podataka. Ukoliko se informacije razlikuju, za zvaničan se uzima rezultat uzet sa izvora koji je najviši u gore navedenoj hijerarhiji (prvo zvanični sajt organizatora takmičenja potom zvanični sajt domaćina takmičenja itd.)

·         Zaključena igra - pod zaključenom igrom smatra se ona opklada kod koje se krajnji ishod više ne može promeniti do kraja događaja

·         Promo račun: je račun koji ima svaki učesnik na sajtu i na koji mu se akumuliraju promo sredstva učešćem u raznim marketinškim ili promo aktivnostima priređivača

·         Promo sredstva: sredstva koja priređivač dodeljuje kroz razne promotivne aktivnosti. Mogu se korisiti kao ulog u skladu sa pravilima promocije i ne mogu se isplatiti sa Promo računa korisnika

·         Promo kod: je kod (šifra) koji učesnik može da iskoristi kako bi ostvario pogodnosti tokom trajanja marketinških ili promotivnih aktivnosti priređivača. Korišćenje promo koda, na za to predviđenom mestu, obavezuje učesnika da prihvata uslove korišćenja određene od strane priređivača

·         Virtuelni događaj: je kompjuterski generisan događaj ili drugi neizvesni događaj čiji ishod određuje generator slučajnih brojeva (RNG), na primer (virtuelni fudbal, virtuelno klađenje na brojeve, virtuelne trke konja i pasa i sl.)

·         Samoisključenje: opcija kojom učesnik odlučuje o delimičnom ili trajnom samograničenju učestvovanja u klađenju, a na osnovu podnetog zahteva priređivaču

·         Zatvaranje korisničkog naloga: Predstavlja pravo priređivača da isključi učesnika iz Sistema priređivača na osnovu procene Priređivača.

- KLAĐENJE -

PREKO SREDSTAVA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE

Član 1.

Ovim pravilima uređuje se priređivanje igara na sreću klađenja preko sredstava elektronske komunikacije, kao i ostalih posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije i ona sadrže odredbe o priređivanju klađenja, uslovima za učešće u klađenju, mestu priređivanja klađenja, ceni jedne kombinacije, roku za prijem uplata, fondu dobitaka, objavljivanju rezultata igre, roku isplate dobitaka, obaveštavanju učesnika o pravilima klađenja, postupku u slučaju otkazivanja ili promene vremena održavanja događaja, odgovornosti priređivača, kao i o drugim pitanjima od značaja za priređivanje klađenja.

 

Član 2.

Ovim Pravilima o priređivanju posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije (u daljem tekstu: Pravila) utvrđuju se i regulišu ugovorni odnosi između "PHUKET" d.o.o. Beograd, sa sedištem na adresi Južni bulevar 144, Beograd, šifra delatnosti 9200 kockanje i klađenje, PIB 107132843, kao priređivača igre (u daljem tekstu: priređivač) i fizičkog lica registrovanog kao učesnika u igrama na sreću (u daljem tekstu: učesnik).

Član 3.

Ova pravila predstavljaju opšte uslove za zaključenje ugovora po pristupu za učešće u svim vrstama klađenja kod priređivača, a koji se smatra zaključenim kada učesnik izvrši registraciju na sajtu priređivača. Nakon sprovedenog postupka registracije učesnika, smatra se da učesnik prihvata ova Pravila.

Ova pravila obavezuju priređivača i učesnike u klađenju i oni su dužni da ih se u potpunosti pridržavaju.  Ovaj ugovorni odnos zaključuje se na neodređeno vreme i svaka ugovorna strana ga može otkazati.

Član 4.

Za isplatu dobitaka ostvarenih u igrama na sreću preko sredstava elektronske komunikacije garantuje Priređivač.

Član 5.

Priređivač unapred određuje događaje i kvote za klađenje, a učesnik slobodnom voljom bira tipove igara kojima obeležava ishod ponuđenog događaja ili grupe događaja, čime priređivač izdaje elektronski obrazac za učešće u igri (tiket).

Član 6.

Odredbe ovih Pravila važe i primenjuju se za sva klađenja, koja je moguće organizovati u grupnim i individualnim disciplinama i u raznim drugim događajima, koji po svojoj prirodi mogu da budu predmet igara klađenja u skladu sa Zakonom o igrama na sreću.

Učesnik se na način određen ovim pravilima može kladiti na:

1)     ishode pojedinačnih ili grupnih sportskih događaja (rezultate utakmica, klađenje na trke konja i pasa i sl.)

2)     određeni događaj u toku sportskog takmičenja (broj postignutih golova, tačan rezultat, broj golova na poluvremenu i na kraju utakmice, ko će prvi dati gol, koji će igrač/tim biti najbolji strelac, u kom poluvremenu će biti postignuto više golova, ko daje više ili manje golova i sl.);

3)     druge stvarne događaje (plesne, pevačke, muzičke i slične događaje), kao i na svaki drugi događaj za koji se unapred ne zna ishod, koji je jasno merljiv i za koje postoje jasni i jednoznačni rezultati

4)     Fantasy sportove 

5)     Virtuelne događaje (virtuelni fudbal, virtuelno klađenje na brojeve, virtuelne trke konja i pasa i sl.)

6)     Gambling igre

7)     Elektronske sportove (eSports)

 

Priređivač ima mogućnost da tipove igara iz jednog sporta ili događaja primeni u drugom sportu ili događaju ukoliko su uslovi igre isti ili slični. Pravila po kojima se primaju takve opklade su ista ukoliko se koriste standardni tipovi igara koji su navedeni u Članu 7, a ako se ne koriste priređivač se obavezuje da dodatak pravila se definicijom tipova igara objavi na internet sajtu i u listi ponude.

 

 

 

Član 7.

 

DEFINICIJA TIPOVA IGARA

U nastavku su definisani tipovi igara u ponudi priređivača, osim ukoliko drugačije nije određeno na samom tiketu

KLAĐENJE FUDBAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konačni Ishod

 

 

 

 

 

 

 

 

KI 1

Domaćin pobeđuje na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

KI X

Nerešen ishod na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

KI 2

Gost pobeđuje na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

Dupla Šansa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS 1X

Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

DS 12

Domaćin ili gost pobeđuje na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

DS X2

Gost pobeđuje ili nerešen ishod na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

I Poluvreme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ipol 1

Domaćin pobeđuje u prvom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

Ipol X

Nerešen ishod u prvom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

Ipol 2

Gost pobeđuje u prvom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

II Poluvreme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIpol 1

Domaćin pobeđuje u drugom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

IIpol X

Nerešen ishod u drugom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

IIpol 2

Gost pobeđuje u drugom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

Poluvreme/Kraj

 

 

 

 

 

 

 

 

PK 1-1

Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

PK 1-X

Domaćin vodi na poluvremenu i nerešen ishod na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

PK 1-2

Domaćin vodi na poluvremenu i gost pobeđuje na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

PK X-1

Nerešen ishod na poluvremenu i domaćin pobeđuje na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

PK X-X

Nerešen ishod na poluvremenu i na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

PK X-2

Nerešen ishod na poluvremenu i gost pobeđuje na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

PK 2-1

Gost vodi na poluvremenu i domaćin pobeđuje na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

PK 2-X

Gost vodi na poluvremenu i nerešen ishod na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

PK 2-2

Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

PK 1X-1X

Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod na poluvremenu i na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

PK 1X-12

Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod na poluvremenu i domaćin ili gost pobeđuje na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

PK 1X-X2

Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod na poluvremenu i gost pobeđuje ili nerešen ishod na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

PK 12-1X

Domaćin ili gost pobeđuje u prvom poluvremenu i domaćin pobeđuje ili nerešen ishod na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

PK 12-12

Domaćin ili gost pobeđuje u prvom poluvremenu i domaćin ili gost pobeđuje na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

PK 12-X2

Domaćin ili gost pobeđuje u prvom poluvremenu i gost pobeđuje ili nerešen ishod na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

PK X2-1X

Gost pobeđuje ili nerešen ishod u prvom poluvremenu i domaćin pobeđuje ili nerešen ishod na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

PK X2-12

Gost pobeđuje ili nerešen ishod u prvom poluvremenu i domaćin ili gost pobeđuje na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

PK X2-X2

Gost pobeđuje ili nerešen ishod u prvom poluvremenu i gost pobeđuje ili nerešen ishod na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

PK 1X-1

Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod u prvom poluvremenu i domaćin pobeđuje na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

PK 1X-X

Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod u prvom poluvremenu i nerešen ishod na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

PK 1X-2

Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod u prvom poluvremenu i gost pobeđuje na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

PK 12-1

Domaćin ili gost pobeđuje u prvom poluvremenu i domaćin pobeđuje na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

PK 12-X

Domaćin ili gost pobeđuje u prvom poluvremenu i nerešen ishod na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

PK 12-2

Domaćin ili gost pobeđuje u prvom poluvremenu i gost pobeđuje na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

PK X2-1

Gost pobeđuje ili nerešen ishod u prvom poluvremenu i domaćin pobeđuje na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

PK X2-X

Gost pobeđuje ili nerešen ishod u prvom poluvremenu i nerešen ishod na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

PK X2-2

Gost pobeđuje ili nerešen ishod u prvom poluvremenu i gost pobeđuje na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

PK 1-1X

Domaćin pobeđuje u prvom poluvremenu i domaćin pobeđuje ili nerešen ishod na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

PK 1-12

Domaćin pobeđuje u prvom poluvremenu i domaćin ili gost pobeđuje na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

PK 1-X2

Domaćin pobeđuje u prvom poluvremenu gost pobeđuje ili nerešen ishod na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

PK X-1X

Nerešen ishod u prvom poluvremenu i domaćin pobeđuje ili nerešen ishod na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

PK X-12

Nerešen ishod u prvom poluvremenu i domaćin ili gost pobeđuje na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

PK X-X2

Nerešen ishod u prvom poluvremenu i gost pobeđuje ili nerešen ishod na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

PK 2-1X

Gost pobeđuje u prvom poluvremenu i domaćin pobeđuje ili nerešen ishod na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

PK 2-12

Gost pobeđuje u prvom poluvremenu i domaćin ili gost pobeđuje na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

PK 2-X2

Gost pobeđuje u prvom poluvremenu i gost pobeđuje ili nerešen ishod na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

Dupla Pobeda

 

 

 

 

 

 

 

 

DP 1

Domaćin pobeđuje u oba poluvremena

 

 

 

 

 

 

 

 

DP 2

Gost pobeđuje u oba poluvremena

 

 

 

 

 

 

 

 

Hendikep Pobeda (HP)

 

 

 

 

 

 

 

 

HP1

Domaćin pobeđuje sa minimum 2 gola razlike na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

HP2

Gost pobeđuje sa minimum 2 gola razlike na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

Hendikep Pobeda (HH)

 

 

 

 

 

 

 

 

HH1

Domaćin pobeđuje sa minimum 3 gola razlike na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

HH2

Gost pobeđuje sa minimum 3 gola razlike na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvi Daje Gol

 

 

 

 

 

 

 

 

PG 1

Domaćin postiže prvi gol na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

PG 2

Gost postiže prvi gol na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

I Pol. Prvi Daje Gol

 

 

 

 

 

 

 

 

Ipol PG 1

Domaćin postiže prvi gol u prvom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

Ipol PG 2

Gost postiže prvi gol u prvom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

Super Pobeda

 

 

 

 

 

 

 

 

SP 1

Domaćin pobeđuje i gost ne postiže gol na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

SP 2

Gost pobeđuje i domaćin ne postiže gol na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

X No Bet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XNB 1

Domaćin pobeđuje, a u slučaju nerešenog ishoda na meču tip je dobitan sa kvotom 1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

XNB 2

Gost pobeđuje, a u slučaju nerešenog ishoda na meču tip je dobitan sa kvotom 1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Prolazi Dalje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PD 1

Domaćin prolazi u narednu rundu takmičenja

 

 

 

 

 

 

 

 

PD 2

Gost prolazi u narednu rundu takmičenja

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno Golova

 

 

 

 

 

 

 

 

UG 0-1

Ukupno golova biće najviše 1 na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

UG 0-2

Ukupno golova biće najviše 2 na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

UG 0-3

Ukupno golova biće najviše 3 na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

UG 0-4

Ukupno golova biće najviše 4 na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

UG 1

Ukupno golova biće tačno 1 na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

UG 1+

Ukupno golova biće najmanje 1 na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

UG 1-2

Ukupno golova biće 1 ili 2 na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

UG 1-3

Ukupno golova biće 1, 2 ili 3 na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

UG 1-4

Ukupno golova biće 1, 2, 3 ili 4 na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

UG 1-5

Ukupno golova biće 1, 2, 3, 4 ili 5 na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

UG 1-6

Ukupno golova biće 1, 2, 3, 4, 5 ili 6 na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

UG 2

Ukupno golova biće tačno 2 na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

UG 2+

Ukupno golova biće najmanje 2 na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

UG 2-3

Ukupno golova biće 2 ili 3 na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

UG 2-4

Ukupno golova biće 2, 3 ili 4 na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

UG 2-5

Ukupno golova biće 2, 3, 4 ili 5 na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

UG 2-6

Ukupno golova biće 2, 3, 4, 5 ili 6 na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

UG 3

Ukupno golova biće tačno 3 na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

UG 3+

Ukupno golova biće najmanje 3 na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

UG 3-4

Ukupno golova biće najmanje 3 na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

UG 3-5

Ukupno golova biće 3, 4 ili 5 na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

UG 3-6

Ukupno golova biće 3, 4, 5 ili 6 na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

UG 4

Ukupno golova biće tačno 4 na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

UG 4+

Ukupno golova biće najmanje 4 na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

UG 4-5

Ukupno golova biće 4 ili 5 na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

UG 4-6

Ukupno golova biće 4, 5 ili 6 na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

UG 5

Ukupno golova biće tačno 5 na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

UG 5+

Ukupno golova biće najmanje 5 na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

UG 6+

Ukupno golova biće najmanje 6 na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

UG 7+

Ukupno golova biće najmanje 7 na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

I Pol. Uk. Golova

 

 

 

 

 

 

 

 

UG I0

Nema golova u prvom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

UG I0-1

Ukupno golova biće najviše 1 u prvom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

UG I0-2

Ukupno golova biće najviše 2 u prvom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

UG I1

Ukupno golova biće tačno 1 u prvom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

UG I1+

Ukupno golova biće najmanje 1 u prvom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

UG I1-2

Ukupno golova biće 1 ili 2 u prvom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

UG I1-3

Ukupno golova biće 1, 2 ili 3 u prvom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

UG I2

Ukupno golova biće tačno 2 u prvom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

UG I2+

Ukupno golova biće najmanje 2 u prvom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

UG I2-3

Ukupno golova biće 2 ili 3 u prvom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

UG I3

Ukupno golova biće tačno 3 u prvom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

UG I3+

Ukupno golova biće najmanje 3 u prvom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

UG I4+

Ukupno golova biće najmanje 4 u prvom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

II Pol. Uk. Golova

 

 

 

 

 

 

 

 

UG II0

Nema golova u drugom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

UG II0-1

Ukupno golova biće najviše 1 u drugom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

UG II0-2

Ukupno golova biće najviše 2 u drugom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

UG II1

Ukupno golova biće tačno 1 u drugom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

UG II1+

Ukupno golova biće najmanje 1 u drugom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

UG II1-2

Ukupno golova biće 1 ili 2 u drugom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

UG II1-3

Ukupno golova biće 1, 2 ili 3 u drugom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

UG II2

Ukupno golova biće tačno 2 u drugom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

UG II2+

Ukupno golova biće najmanje 2 u drugom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

UG II2-3

Ukupno golova biće 2 ili 3 u drugom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

UG II3

Ukupno golova biće tačno 3 u drugom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

UG II3+

Ukupno golova biće najmanje 3 u drugom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

UG II4+

Ukupno golova biće najmanje 4 u drugom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada Više Golova

 

 

 

 

 

 

 

 

VG I>II

U prvom poluvremenu biće postignuto više golova nego u drugom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

VG I=II

U prvom i u drugom poluvremenu biće postignut isti broj golova

 

 

 

 

 

 

 

 

VG I<II

U prvom poluvremenu biće postignuto manje golova nego u drugom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

Uk. Golova Kombinacije

 

 

 

 

 

 

 

 

I0-1&II0-1

Ukupno golova biće najviše 1 u prvom i najviše 1 u drugom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

I0-1&II0-2

Ukupno golova biće najviše 1 u prvom i najviše 2 u drugom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

I0-1&II0-3

Ukupno golova biće najviše 1 u prvom i najviše 3 u drugom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

I0-2&II0-1

Ukupno golova biće najviše 2 u prvom i najviše 1 u drugom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

I0-2&II0-2

Ukupno golova biće najviše 2 u prvom i najviše 2 u drugom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

I0-2&II0-3

Ukupno golova biće najviše 2 u prvom i najviše 3 u drugom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

I1+&II1+

Ukupno golova biće najmanje 1 u prvom i najmanje 1 u drugom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

I1+&II2+

Ukupno golova biće najmanje 1 u prvom i najmanje 2 u drugom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

I1+&II3+

Ukupno golova biće najmanje 1 u prvom i najmanje 3 u drugom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

I1-2&II1-2

Ukupno golova biće 1 ili 2 u prvom poluvremenu i 1 ili 2 u drugom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

I1-3&II1-3

Ukupno golova biće 1, 2 ili 3 u prvom poluvremenu i 1, 2 ili 3 u drugom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

I2+&II1+

Ukupno golova biće najmanje 2 u prvom i najmanje 1 u drugom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

I2+&II2+

Ukupno golova biće najmanje 2 u prvom i najmanje 2 u drugom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

I2+&II3+

Ukupno golova biće najmanje 2 u prvom i najmanje 3 u drugom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

I1+&2+

Ukupno golova biće najmanje 1 u prvom poluvremenu i najmanje 2 na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

I1+&3+

Ukupno golova biće najmanje 1 u prvom poluvremenu i najmanje 3 na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

I1-2&3+

Ukupno golova biće 1 ili 2 u prvom poluvremenu i najmanje 3 na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

I1-2&4+

Ukupno golova biće 1 ili 2 u prvom poluvremenu i najmanje 4 na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

I2+&3+

Ukupno golova biće najmanje 2 u prvom poluvremenu i najmanje 3 na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

I2+&4+

Ukupno golova biće najmanje 2 u prvom poluvremenu i najmanje 4 na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaćin Ukupno Golova

 

 

 

 

 

 

 

 

D 0

Domaćin ne postiže gol na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

D 0-1

Domaćin postiže najviše 1 gol na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

D 0-2

Domaćin postiže najviše 2 gola na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

D 0-3

Domaćin postiže najviše 3 gola na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

D 1+

Domaćin postiže najmanje 1 gol na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

D 1-2

Domaćin postiže 1 ili 2 gola na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

D 1-3

Domaćin postiže 1, 2 ili 3 gola na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

D 2+

Domaćin postiže najmanje 2 gola na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

D 2-3

Domaćin postiže 2 ili 3 gola na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

D 2-4

Domaćin postiže 2, 3 ili 4 gola na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

D 3+

Domaćin postiže najmanje 3 gola na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

D 4+

Domaćin postiže najmanje 4 gola na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

I Pol. Domaćin Uk. Golova

 

 

 

 

 

 

 

 

D I0

Domaćin ne postiže gol u prvom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

D I0-1

Domaćin postiže najviše 1 gol u prvom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

D I1+

Domaćin postiže najmanje 1 gol u prvom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

D I1

Domaćin postiže tačno 1 gol u prvom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

D I1-2

Domaćin postiže 1 ili 2 gola u prvom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

D I2+

Domaćin postiže najmanje 2 gola u prvom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

D I3+

Domaćin postiže najmanje 3 gola u prvom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

II Pol. Domaćin Uk. Golova

 

 

 

 

 

 

 

 

D II0

Domaćin ne postiže gol u drugom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

D II0-1

Domaćin postiže najviše 1 gol u drugom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

D II1+

Domaćin postiže najmanje 1 gol u drugom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

D II1

Domaćin postiže tačno 1 gol u drugom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

D II1-2

Domaćin postiže 1 ili 2 gola u drugom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

D II2+

Domaćin postiže najmanje 2 gola u drugom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

D II3+

Domaćin postiže najmanje 3 gola u drugom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaćin Uk. Golova Komb.

 

 

 

 

 

 

 

 

D I0-1&II0-1

Domaćin postiže najviše 1 gol u prvom i najviše 1 gol u drugom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

D I0-1&II0-2

Domaćin postiže najviše 1 gol u prvom i najviše 2 gola u drugom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

D I0-2&II0-1

Domaćin postiže najviše 2 gola u prvom i najviše 1 gol u drugom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

D I0-2&II0-2

Domaćin postiže najviše 2 gola u prvom i najviše 2 gola u drugom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

D I1+&II1+

Domaćin postiže najmanje 1 gol u prvom i najmanje 1 gol u drugom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

D I1+&II2+

Domaćin postiže najmanje 1 gol u prvom i najmanje 2 gola u drugom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

D I2+&II1+

Domaćin postiže najmanje 2 gola u prvom i najmanje 1 gol u drugom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

D I2+&II2+

Domaćin postiže najmanje 2 gola u prvom i najmanje 2 gol u drugom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

D I1+&2+

Domaćin postiže najmanje 1 gol u prvom poluvremenu i najmanje 2 gola na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

D I1+&3+

Domaćin postiže najmanje 1 gol u prvom poluvremenu i najmanje 3 gola na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

D I2+&3+

Domaćin postiže najmanje 2 gola u prvom i najmanje 3 gola na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

Gost Ukupno Golova

 

 

 

 

 

 

 

 

G 0

Gost ne postiže gol na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

G 0-1

Gost postiže najviše 1 gol na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

G 0-2

Gost postiže najviše 2 gola na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

G 0-3

Gost postiže najviše 3 gola na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

G 1+

Gost postiže najmanje 1 gol na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

G 1-2

Gost postiže 1 ili 2 gola na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

G 1-3

Gost postiže 1, 2 ili 3 gola na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

G 2+

Gost postiže najmanje 2 gola na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

G 2-3

Gost postiže 2 ili 3 gola na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

G 2-4

Gost postiže 2, 3 ili 4 gola na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

G 3+

Gost postiže najmanje 3 gola na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

G 4+

Gost postiže najmanje 4 gola na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

I Pol. Gost Uk. Golova

 

 

 

 

 

 

 

 

G I0

Gost ne postiže gol u prvom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

G I0-1

Gost postiže najviše 1 gol u prvom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

G I1+

Gost postiže najmanje 1 gol u prvom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

G I1

Gost postiže tačno 1 gol u prvom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

G I1-2

Gost postiže 1 ili 2 gola u prvom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

G I2+

Gost postiže najmanje 2 gola u prvom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

G I3+

Gost postiže najmanje 3 gola u prvom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

II Pol. Gost Uk. Golova

 

 

 

 

 

 

 

 

G II0

Gost ne postiže gol u drugom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

G II0-1

Gost postiže najviše 1 gol u drugom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

G II1+

Gost postiže najmanje 1 gol u drugom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

G II1

Gost postiže tačno 1 gol u drugom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

G II1-2

Gost postiže 1 ili 2 gola u drugom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

G II2+

Gost postiže najmanje 2 gola u drugom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

G II3+

Gost postiže najmanje 3 gola u drugom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

Gost Uk. Golova Komb.

 

 

 

 

 

 

 

 

G I0-1&II0-1

Gost postiže najviše 1 gol u prvom i najviše 1 gol u drugom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

G I0-1&II0-2

Gost postiže najviše 1 gol u prvom i najviše 2 gola u drugom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

G I0-2&II0-1

Gost postiže najviše 2 gola u prvom i najviše 1 gol u drugom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

G I0-2&II0-2

Gost postiže najviše 2 gola u prvom i najviše 2 gola u drugom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

G I1+&II1+

Gost postiže najmanje 1 gol u prvom i najmanje 1 gol u drugom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

G I1+&II2+

Gost postiže najmanje 1 gol u prvom i najmanje 2 gola u drugom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

G I2+&II1+

Gost postiže najmanje 2 gola u prvom i najmanje 1 gol u drugom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

G I2+&II2+

Gost postiže 2 ili više golova u prvom i 2 ili više golova u drugom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

G I1+&2+

Gost postiže najmanje 1 gol u prvom poluvremenu i najmanje 2 gola na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

G I1+&3+

Gost postiže najmanje 1 gol u prvom poluvremenu i najmanje 3 gola na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

G I2+&3+

Gost postiže najmanje 2 gola u prvom i najmanje 3 gola na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

Oba Tima Daju Gol

 

 

 

 

 

 

 

 

GG

Oba tima postižu minimum po gol na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

NG

Barem jedan tim ne postiže gol na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

2GG

Oba tima postižu minimum po 2 gola na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

2NG

Barem jedan tim ne postiže 2 gola na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

IGG

Oba tima postižu minimum po gol u prvom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

ING

Barem jedan tim ne postiže gol u prvom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

IIGG

Oba tima postižu minimum po gol u drugom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

IING

Barem jedan tim ne postiže gol u drugom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

ING&IING

Barem jedan tim ne postiže gol u prvom i ne postiže gol u drugom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

ING&IIGG

Barem jedan tim ne postiže gol u prvom i oba tima postižu minimum po gol u drugom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

IGG&IING

Oba tima postižu minimum po gol u prvom i barem jedan tim ne postiže gol u drugom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

IGG&IIGG

Oba tima postižu minimum po gol u prvom i u drugom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soccer Kombinacije

 

 

 

 

 

 

 

 

GG&3+

Oba tima postižu minimum po gol i ukupno golova biće najmanje 3 na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

GG&2-3

Oba tima postižu minimum po gol i ukupno golova biće 2 ili 3 na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

GG&4+

Oba tima postižu minimum po gol i ukupno golova biće najmanje 4 na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

GG&I1+

Oba tima postižu minimum po gol i ukupno golova biće najmanje 1 u prvom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

GG&I1-2

Oba tima postižu minimum po gol i ukupno golova biće 1 ili 2 u prvom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

GG&I2+

Oba tima postižu minimum po gol i ukupno golova biće najmanje 2 u prvom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

GG&II1+

Oba tima postižu minimum po gol i ukupno golova biće najmanje 1 u drugom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

GG&II2+

Oba tima postižu minimum po gol i ukupno golova biće najmanje 2 u drugom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

GG&I1+II1+

Oba tima postižu minimum po gol i ukupno golova biće najmanje 1 u prvom i najmanje 1 u drugom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

GG&D2+

Oba tima postižu minimum po gol i domaćin postiže najmanje 2 gola na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

GG&G2+

Oba tima postižu minimum po gol i gost postiže najmanje 2 gola na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

IGG&3+

Oba tima postižu minimum po gol u prvom poluvremenu i ukupno golova biće najmanje 3 na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

IGG&4+

Oba tima postižu minimum po gol u prvom poluvremenu i ukupno golova biće najmanje 4 na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

IGG&I3+

Oba tima postižu minimum po gol u prvom poluvremenu i ukupno golova biće najmanje 3 u prvom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

IIGG&3+

Oba tima postižu minimum po gol u drugom poluvremenu i ukupno golova biće najmanje 3 na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

IIGG&4+

Oba tima postižu minimum po gol u drugom poluvremenu i ukupno golova biće najmanje 4 na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

IIGG&II3+

Oba tima postižu minimum po gol u drugom poluvremenu i ukupno golova biće najmanje 3 u drugom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

1X&0-2

Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće najviše 2 na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

1X&0-3

Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće najviše 3 na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

1X&2+

Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće najmanje 2 na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

1X&2-3

Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće 2 ili 3 na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

1X&2-4

Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće 2, 3 ili 4 na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

1X&2-5

Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće 2, 3, 4 ili 5 na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

1X&2-6

Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće 2, 3, 4, 5 ili 6 na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

1X&3+

Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće najmanje 3 na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

1X&3-5

Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće 3, 4 ili 5 na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

1X&3-6

Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće 3, 4, 5 ili 6 na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

1X&4+

Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće najmanje 4 na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

1X&4-6

Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće 4, 5 ili 6 na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

1X&I0-1

Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod na meču i ukupno golova biće najviše 1 u prvom pol.

 

 

 

 

 

 

 

 

1X&I1-2

Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće 1 ili 2 u prvom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

1X&I1+

Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće najmanje 1 u prvom poluvremenu

 

 

 

 

 

 

 

 

1X&I2+

Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod na meču i ukupno golova biće najmanje 2 u prvom pol.

 

 

 

 

 

 

 

 

1X&I1+II1+

Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće najmanje 1 u prvom i najmanje 1 u drugom pol.

 

 

 

 

 

 

 

 

1X&GG

Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod i oba tima postižu minimum po gol na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

12&0-2

Domaćin ili gost pobeđuje i ukupno golova biće najviše 2 na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

12&0-3

Domaćin ili gost pobeđuje i ukupno golova biće najviše 3 na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

12&2+

Domaćin ili gost pobeđuje i ukupno golova biće najmanje 2 na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

12&2-3

Domaćin ili gost pobeđuje i ukupno golova biće 2 ili 3 na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

12&2-4

Domaćin ili gost pobeđuje i ukupno golova biće 2, 3 ili 4 na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

12&2-5

Domaćin ili gost pobeđuje i ukupno golova biće 2, 3, 4 ili 5 na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

12&2-6

Domaćin ili gost pobeđuje i ukupno golova biće 2, 3, 4, 5 ili 6 na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

12&3+

Domaćin ili gost pobeđuje i ukupno golova biće najmanje 3 na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

12&3-5

Domaćin ili gost pobeđuje i ukupno golova biće 3, 4 ili 5 na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

12&3-6

Domaćin ili gost pobeđuje i ukupno golova biće 3, 4, 5 ili 6 na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

12&4+

Domaćin ili gost pobeđuje i ukupno golova biće najmanje 4 na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

12&4-6

Domaćin ili gost pobeđuje i ukupno golova biće 4, 5 ili 6 na meču

 

 

 

 

 

 

 

 

12&I0-1

Domaćin ili gost pobeđuje i ukupno golova biće najviše 1 u prvom poluvremenu