Nazad na promocije

PROMOCIJE

Fazi Hot Slot PartyRegistruj se na

www.soccerbet.rs


PHUKET D.O.O. BEOGRAD, priređivač igara na sreću, preko sredstava elektronske komunikacije na osnovu odobrenja Ministarstva finansija – Poreske uprave – Sektora za menjačke i devizne poslove i igre na sreću broj 000-424-00-00370/2015 od 5. marta 2016. godine (u daljem tekstu „Organizator”), organizuje promotivno takmičenje (dalje u tekstu: „takmičenje” ili „igra”), u kome mogu da učestvuju svi igrači koji su registrovani na sajtu soccerbet.rs sa teritorije Republike Srbije (u daljem tekstu: „korisnik”).


Ovim se Pravilima utvrđuju uslovi učešća u promotivnom takmičenju iz prethodne tačke. Takmičenje koje je predmet ovih Pravila ne smatra se igrom na sreću u smislu Zakona o igrama na sreću („Sl. glasnik RS”, br. 18/2020), shodno stavu 2 člana 2 predmetnog Zakona.


Pravila promocije:


·         U Promociji mogu učestvovati svi korisnici koji su registrovani na sajtu soccerbet.rs

·         Promocija „Fazi Hot Slot Party” traje od utorka 11. 07. 2023. od 00.01 do ponedeljka 17. 07. 2023. do 23.59;

·         U Promociji učestvuju ruke/runde koje su odigrane sredstvima sa Standard i sa Bonus računa;

·         Kriterijum za rangiranje na tabeli je ukupan ostvareni ulog na igrama koje učestvuju u Promociji. Minimalni ulog (bet) za učešće u Promociji je jedan (1) RSD po odigranoj rundi.

·         U Promociji učestvuju desktop i mobilne verzije igara sledećih provajdera:

o   Fazi: Wild Hot 40, Wild Lucky Clover, Wild Hot 40 Blow, Soccer Hot 40, Very Hot 40, Golden Crown, Lollas World, Wild 27, Bonus Bells, Very Hot 5 Extreme, Book of Spells, Pirates

·         Ukupan fond takmičenja je 600.000 RSD, podeljen u dnevne bonuse u iznosu od 50.000 RSD, kao i finalni turnir od 250.000 RSD. Za pomenuti fond se takmiče svi korisnici koji imaju pravo na učešće u Promociji. U slučaju da veći broj korisnika ima isti broj poena, korisnik sa većim brojem dobitnih rundi će ostvariti bolji plasman.

·         Po završetku Promocije, 100 najbolje plasiranih ostvaruju pravo na bonus definisan u tabeli ispod:


Plasman Iznos Bonusa

1. 60.000 RSD

2. 40.000 RSD

3. 25.000 RSD

4. 15.000 RSD

5. 10.000 RSD

6.–10. 5.000 RSD

11.–20. 2.000 RSD

21.–50. 1.000 RSD

51.–100. 500 RSD


·         • Tokom trajanja Promocije, korisnici će imati priliku da pored bonusa sa glavnog turnira, ostvare i dodatne bonuse u iznosu od 50.000 RSD koji će se isplaćivati svakog dana. Najboljih 50 plasiranih korisnika će imati pravo na podelu bonusa od 50.000 RSD po definisanoj raspodeli u tabeli ispod:

Plasman Iznos Bonusa

1. 10.000 RSD

2. 5.500 RSD

3. 3.500 RSD

4. 2.500 RSD

5. 1.500 RSD

6.–10. 1.000 RSD

11.–20. 700 RSD

21.–50. 500 RSD


·         U obračun poena ulaze samo runde koje su ostvarene za vreme trajanja Promocije i odigrane na igrama koje učestvuju u Promociji.

·         Konačna tabela Promocije biće objavljena na ovoj stranici najkasnije do srede 19. 07. 2023. do 14 časova.

·         Bonus se može koristiti za korišćenje svih produkta na sajtu po pravilima Bonus računa.

·         Učesnici u Promociji daju izričitu saglasnost da njihovi podaci budu objavljeni na preliminarnoj i finalnoj rang-listi najuspešnijih učesnika sa najvećim brojem osvojenih poena. Dobitnici Bonusa su učešćem u ovoj Promociji saglasni da Priređivač može koristiti njihovo korisničko ime, ime i prezime ili inicijale u daljem oglašavanju.

·         Učesnici koji su ostvarili definisani bonus u Promociji, isti ne mogu menjati za neku drugu nagradu ili materijalnu protivvrednost.

·         Ukoliko se dobitnik inicijalno ne javi ili ne odazove na poziv Priređivača u roku od 60 dana od datuma završetka Promocije, gubi pravo na bonus osvojen u Promociji, te Priređivač zadržava pravo da isti ne dodeli.

·         Učesnik učešćem prihvata Pravila korišćenja i Pravila igre istaknuta na soccerbet.rs

·         Ova Promocija se ne smatra nagradnom igrom u smislu člana 103 Zakona o igrama na sreću niti javnim obećanjem nagrade u smislu člana 229 Zakona o obligacionim odnosima.

·         Članom 3 Pravila igara Priređivača predviđeno je da ova Pravila predstavljaju Opšte uslove za zaključenje Ugovora po pristupu za sve registrovane korisnike, te su ista obavezujuća shodno članu 142 Zakona o obligacionim odnosima.

·         Priređivač i provajder čije usluge koristi nisu odgovorni za bilo kakvu potencijalnu štetu, gubitak, povredu, neuspeh ili razočaranost koje korisnik pretrpi učestvovanjem u Promociji.

·         Zaposleni kod Priređivača, kao i članovi njihove uže porodice, ne mogu učestvovati u Promociji.

·         Priređivač zadržava pravo da ograniči (skrati ili produži) trajanje Promocije, kao i da promeni Pravila promocije u svakom trenutku.

·         U slučaju nepredviđenih situacija ili eventualnih nedoumica u vezi sa Promocijom i validacijom, korisnicima je dostupan korisnički servis putem imejl-adrese customerservice@soccerbet.rs