Nazad na promocije

PROMOCIJE

TAKMIČENJE „ALL STARS CUP”


Registruj se na

www.soccerbet.rs


PRED VAMA JE SOCCERBET TAKMIČENJE, KAKVO DO SADA JOŠ NISTE VIDELI! „ALL STARS CUP“ VAM DONOSI ŠESTONEDELJNU ZABAVU SA UKUPNIM FONDOM OD 12 MILIONA DINARA, ZA ČAK DVA PRODUKTA – SPORTSKO KLAĐENJE I ONLAJN „GAMBLING“.


SVAKE NEDELJE ZAGARANTOVANIH DVA MILIONA ČEKAJU NA VAS, PO JEDAN ZA SVAKI PRODUKT, A OVOM PRILIKOM VAS POZIVAMO DA PRATITE POJEDINAČNE PROMOCIJE I UŽIVATE U IGRI UZ POTENCIJALNE VRHUNSKE DOBITKE.

JER PRAVI IGRAČI SU UVEK NA PRAVOM MESTU!


PHUKET DOO BEOGRAD, priređivač igara na sreću, preko sredstava elektronske komunikacije na osnovu odobrenja Ministarstva finansija – Poreske uprave – Sektora za menjačke i devizne poslove i igre na sreću broj 000-424-00-00370/2015 od 5. marta 2016. godine (u daljem tekstu „Priređivač”), organizuje promotivno takmičenje (u daljem tekstu „takmičenje” ili „igra”), u kome mogu da učestvuju svi igrači koji su registrovani na sajtu soccerbet.rs sa teritorije Republike Srbije (u daljem tekstu „korisnik”).

Ovim se Pravilima utvrđuju uslovi učešća u promotivnom takmičenju iz prethodne tačke. Takmičenje koje je predmet ovih Pravila ne smatra se igrom na sreću u smislu Zakona o igrama na sreću ("Sl. glasnik RS", br. 18/2020), shodno stavu 2 člana 2 predmetnog Zakona.


Opis promocije

Takmičenje „SOCCERBET ALL STARS CUP“ obuhvata ciklus u trajanju od šest (6) uzastopnih nedelja u okviru kojih se na nedeljnom nivou održavaju dve promocije (ukupno 12 pojedinačnih promocija). Takmičenje počinje u utorak 22. 11. 2022. od 00.01, a završava se u nedelju 03. 01. 2022. godine u 23.59;


U Takmičenju učestvuju svi korisnici koji su usluge kockanja/klađenja u okviru produkta koji učestvuju u Takmičenju koristili na bilo kom uplatno-isplatnom mestu Sportskе kladionice SOCCER ili putem sredstava elektronske komunikacije (onlajn) kod Priređivača.

Produkti koji učestvuju u Takmičenju:

- Sportsko klađenje Onlajn

- Sportsko klađenje u poslovnicama

- Onlajn Gambling


Pravila Takmičenja:

1. PRODUKT: SPORTSKO KLAĐENJE ONLAJN

• U Takmičenju učestvuju tiketi uplaćeni putem desktop i mobilne verzije aplikacije/sajta svih korisnika koji su registrovani i validirani na sajtu soccerbet.rs i ispunjavaju uslove svake od pojedinačnih promocija.

• U Takmičenju učestvuju tiketi koji su odigrani sredstvima sa Standard i Bonus računa.


2. PRODUKT: SPORTSKO KLAĐENJE U POSLOVNICAMA

• U Takmičenju učestvuju tiketi koji su uplaćeni u poslovnicama SK Soccer na teritoriji Republike Srbije a koji ispunjavaju uslove svake od pojedinačnih promocija;


3. PRODUKT: ONLAJN „GAMBLING“

• U Takmičenju učestvuju igre svih provajdera putem desktop i mobilne verzije aplikacije/sajta soccerbet.rs (uključujući i sve igre „gambling uživo”, Rulet, BlackJack…);

• U Takmičenju učestvuju runde/ruke koje su odigrane sredstvima sa Standard i Bonus računa.


Tokom trajanja takmičenja „SOCCERBET ALL STARS CUP“ svaka od nedeljnih promocija će imati posebna pravila i biće objavljena u okviru zasebnih promocija.


Takmičenje se sastoji iz šest ciklusa i to:


• Od 22. 11. do 27. 11. 2022. „All Stars Cup – Nedelja 1” fond dobitaka 2.000.000 dinara (1.000.000 dinara Sportsko klađenje + 1.000.000 dinara onlajn „Gambling“)

• Od 28. 11. do 04. 12. 2022. „All Stars Cup – Nedelja 2” fond dobitaka 2.000.000 dinara (1.000.000 dinara Sportsko klađenje + 1.000.000 dinara onlajn „Gambling“)

• Od 05. 12. do 11. 12. 2022. „All Stars Cup – Nedelja 3” fond dobitaka 2.000.000 dinara (1.000.000 dinara Sportsko klađenje + 1.000.000 dinara onlajn „Gambling“)

• Od 12. 12. do 18. 12. 2022. „All Stars Cup – Nedelja 4” fond dobitaka 2.000.000 dinara (1.000.000 dinara Sportsko klađenje + 1.000.000 dinara onlajn „Gambling“)

• Od 19. 12. do 25. 12. 2022. „All Stars Cup – Nedelja 5” fond dobitaka 2.000.000 dinara (1.000.000 dinara Sportsko klađenje + 1.000.000 dinara onlajn „Gambling“)

• Od 26. 12. do 03. 01. 2023. „All Stars Cup – Nedelja 6” fond dobitaka 2.000.000 dinara (1.000.000 dinara Sportsko klađenje + 1.000.000 dinara onlajn „Gambling“)

• Učesnici u Takmičenju daju izričitu saglasnost da njihovi podaci budu objavljeni na preliminarnoj kao i finalnoj rang listi najuspešnijih učesnika u pojedinačnim promocijama. Dobitnici Bonusa su učešćem u ovom Takmičenju saglasni da

Priređivač može koristiti njihovo korisničko ime, ime i prezime ili inicijale u daljem oglašavanju;

• Učesnici koji su ostvarili definisani Bonus u pojedinačnim promocijama ovog Takmičenja, isti ne mogu menjati za neku drugu nagradu ili materijalnu protivvrednost;

• Ukoliko se dobitnik inicijalno ne javi ili ne odazove na poziv Priređivača u roku od 60 dana od datuma završetka Takmičenju, gubi pravo na Bonus osvojen u Takmičenju, te Priređivač zadržava pravo da isti ne dodeli;

• Učesnik učešćem prihvata Pravila korišćenja, Pravila igre kao i pravila pojedinačnih promocija istaknutih na soccerbet.rs;

• Ovo Takmičenje se ne smatra nagradnom igrom u smislu člana 103 Zakona o igrama na sreću niti javnim obećanjem bonusa u smislu člana 229 Zakona o obligacionim odnosima;

• Članom 3 Pravila igara Priređivača predviđeno je da ova Pravila predstavljaju Opšte uslove za zaključenje Ugovora po pristupu za sve registrovane korisnike, te su ista obavezujuća shodno članu 142 Zakona o obligacionim odnosima;

• Priređivač i provajder čije usluge koristi nije odgovoran za bilo kakvu potencijalnu štetu, gubitak, povredu, neuspeh ili razočaranost koje korisnik pretrpi učestvovanjem u Takmičenju;

• Zaposleni kod Priređivača, kao i članovi njihove uže porodice, ne mogu učestvovati u Takmičenju;

• Priređivač zadržava pravo da ograniči (skrati ili produži) trajanje Takmičenja, kao i da promeni Pravila svake pojedinačne promocije tokom trajanja Takmičenja;

• U slučaju nepredviđenih situacija ili eventualnih nedoumica u vezi sa Takmičenjem i validacijom korisnicima je dostupan Korisnički servis putem e-mail adrese info@soccerbet.rs.