Nazad na promocije

PROMOCIJE

Soccerbet Fantasy


Registruj se na

www.soccerbet.rs


PHUKET D.O.O. BEOGRAD, priređivač igara na sreću, preko sredstava elektronske komunikacije na osnovu odobrenja Ministarstva finansija – Poreske uprave – Sektora za menjačke i devizne poslove i igre na sreću broj 000-424-00-00370/2015 od 5. marta 2016. godine (u daljem tekstu „Organizator”), organizuje promotivno takmičenje (dalje u tekstu: „takmičenje” ili „igra”), u kome mogu da učestvuju svi igrači koji su registrovani na sajtu soccerbet.rs sa teritorije Republike Srbije (u daljem tekstu: „korisnik”).


Ovim se Pravilima utvrđuju uslovi učešća u promotivnom takmičenju iz prethodne tačke. Takmičenje koje je predmet ovih Pravila ne smatra se igrom na sreću u smislu Zakona o igrama na sreću („Sl. glasnik RS”, br. 18/2020), shodno stavu 2 člana 2 predmetnog Zakona.


Pravila promocije:


U Promociji mogu učestvovati svi korisnici koji su registrovani i validirani na sajtu soccerbet.rs;

• Učešće na fantasy takmičenjima obuhvaćenim promocijom je besplatno;

• Promocija „SOCCERBET Fantasy” traje tokom fudbalske i košarkaške sezone 2023/2024 i obuhvata lige/turnire:

Fudbal: Engleska Premijer liga i Uefa Liga Šampiona

Košarka: Evroliga i Fiba Svetsko prvenstvo;

Promocija obuhvata više fantasy takmičenja fokusirana na pojedinačno kolo/rundu i/ili celu ligu/turnir tokom trajanja promocije. Objavom pojedinačnog takmičenja biće definisan fond tog takmičenja. Za taj fond se takmiče svi korisnici koji su ostvarili učešće u objavljenom fantasy takmicenju. Takmičenja koja učestvuju u ovoj promociji u svom nazivu sadrže “Soccerbet fantasy”.

• Pravila sakupljanja poena zavise od sporta u kojem je fantasy takmičenje organizovano i nalaze se u Opštim pravilima proizvoda „Fantasy”;

• Korisnik ostvaruje plasman na tabeli sakupljajući „Fantasy” poene jasno definisane pravilima fantasy takmičenja koja se mogu pronaći u polju „Scoring” tokom sastavljanja tima;

• Korisnik može kreirati maksimum jedan (1) tim sa svog naloga;

• Tabela plasmana biće dostupna u svakom momentu u okviru takmičenja;

• Dobitnik je učešćem u ovoj Promociji saglasan da Priređivač može koristiti njegovo korisničko ime, ime, prezime ili inicijale u daljem oglašavanju i Promociji;

• Učesnici koji su ostvarili definisani Bonus u Promociji, isti ne mogu menjati za neku drugu nagradu ili materijalnu protivvrednost;

• Ukoliko se dobitnik inicijalno ne javi ili ne odazove na poziv Priređivača u roku od 30 dana od datuma završetka Promocije, gubi pravo na Bonus osvojen u Promociji, te Priređivač zadržava pravo da isti ne dodeli;

• Učesnik učešćem prihvata Pravila korišćenja i Pravila igre istaknuta na soccerbet.rs kao i pravila istaknuta u okviru takmičenja, u delu „Details” – polje „Rules”;

• Članom 3. Pravila igara Priređivača predviđeno je da ova Pravila predstavljaju Opšte uslove za zaključenje Ugovora po pristupu za sve registrovane korisnike, te su ista obavezujuća shodno članu 142 Zakona o obligacionim odnosima;

• Ova Promocija se ne smatra nagradnom igrom u smislu člana 103 Zakona o igrama na sreću niti javnim obećanjem nagrade u smislu člana 229 Zakona o obligacionim odnosima;

• Zaposleni kod Priređivača nemaju pravo na učešće u Promociji;

• Soccerbet i provajder čije usluge koristi, nisu odgovorni za bilo kakvu potencijalnu štetu, gubitak, povredu, neuspeh ili razočaranost koje korisnik pretrpi učestvovanjem u Promociji;

• Priređivač zadržava pravo da ograniči (skrati ili produži) trajanje promocije, kao i da promeni Pravila promocije u svakom trenutku.