Nazad na promocije

PROMOCIJE

„Fantasy turnir Kamerun VS Srbija”


Registruj se na

www.soccerbet.rs


PHUKET DOO BEOGRAD, priređivač igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije na osnovu odobrenja Ministarstva finansija – Poreske uprave – Sektora za menjačke i devizne poslove i igre na sreću broj 000-424-00-00370/2015 od 5. marta 2016. godine (u daljem tekstu „Priređivač”), organizuje promotivno takmičenje (dalje u tekstu: „takmičenje” ili „igra”), u kome mogu da učestvuju svi igrači koji su registrovani na sajtu soccerbet.rs sa teritorije Republike Srbije (u daljem tekstu: „korisnik”)

Ovim se Pravilima utvrđuju uslovi učešća u promotivnom takmičenju iz prethodne tačke. Takmičenje koje je predmet ovih Pravila ne smatra se igrom na sreću u smislu Zakona o igrama na sreću ("Sl. glasnik RS", br. 18/2020), shodno stavu 2 člana 2 predmetnog Zakona.


Pravila promocije:


•          U Promociji mogu učestvovati svi korisnici koji su registrovani i validirani na sajtu soccerbet.rs;

•          Promocija „Fantasy Kamerun vs Srbija” obuhvata meč Kamerun – Srbija koji se igra na svetskom prvenstvu u fudbalu 2022. godine u Kataru.

•          Pravila sakupljanja poena nalaze se u opštim pravilima proizvoda “Fantasy” I mogu se pronaći na sledećem linku

•          Korisnik ostvaruje plasman na tabeli sakupljajući “Fantasy” poene jasno definisane pravilima turnira koja se mogu pronaći u polju “Scoring” tokom sastavljanja tima.

•          Korisnik može kreirati maksimum 1 tim sa svog naloga.

•          Učešće na takmičenju je besplatno za sve korisnike registrovane na sajtu Soccerbet.rs

•          Ukupan fond takmičenja je 100.000 RSD I isplaćuje se na promo račun korisnika, za upotrebu na proizvodu “sportsko klađenje”. Za taj fond se takmiče svi korisnici koji imaju pravo na učešće u Promociji. Po završetku promocije 50 najbolje plasiranih ostvaruju pravo na dobitak definisan u tabeli ispod:

1. 15.000 RSD

2. 10.000 RSD

3. 8.000 RSD

4. 7.000 RSD

5. 6.000 RSD

6. 5.000 RSD

7. 4.500 RSD

8. 4.000 RSD

9. 3.500 RSD

10. 2.000 RSD

11. do 20. 1.500 RSD

21. do 30. 1.000 RSD

31. do 50. 500 RSD


Tabela promocije biće dostupna u svakom momentu u okviru takmičenja.


Dobitnik je učešćem u ovoj Promociji saglasan da Priređivač može koristiti njegovo korisničko ime, ime, prezime ili inicijale u daljem oglašavanju i Promociji.


Učesnici koji su ostvarili definisani Bonus u Promociji, isti ne mogu menjati za neku drugu nagradu ili materijalnu protivvrednost.


Ukoliko se dobitnik inicijalno ne javi ili ne odazove na poziv Priređivača u roku od 60 dana od datuma završetka Promocije, gubi pravo na Bonus osvojen u Promociji, te Priređivač zadržava pravo da isti ne dodeli.


Učesnik učešćem prihvata Pravila korišćenja i Pravila igre istaknuta na soccerbet.rs kao I pravila istaknuta na samom takmičenju, u delu “Details” – polje “Rules”.


Članom 3. Pravila igara Priređivača predviđeno je da ova Pravila predstavljaju Opšte uslove za zaključenje Ugovora po pristupu za sve registrovane korisnike, te su ista obavezujuća shodno članu 142 Zakona o obligacionim odnosima.


Ova Promocija se ne smatra nagradnom igrom u smislu člana 103 Zakona o igrama na sreću niti javnim obećanjem nagrade u smislu člana 229 Zakona o obligacionim odnosima.


Zaposleni kod Priređivača nemaju pravo na učešće u Promociji;


Soccerbet i provajder čije usluge koristi, nisu odgovorni za bilo kakvu potencijalnu štetu, gubitak, povredu, neuspeh ili razočaranost koje korisnik pretrpi učestvovanjem u Promociji.


Priređivač zadržava pravo da ograniči (skrati ili produži) trajanje promocije, kao i da promeni Pravila promocije u svakom trenutku.