Nazad na promocije

PROMOCIJE

Freezing Fazi JanuaryRegistruj se na

www.soccerbet.rs


PHUKET DOO BEOGRAD, priređivač igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije na osnovu odobrenja Ministarstva finansija – Poreske uprave – Sektora za menjačke i devizne poslove i igre na sreću broj 000-424-00-00370/2015 od 5. marta 2016. godine (u daljem tekstu „Priređivač”), organizuje promotivno takmičenje (u daljem tekstu „takmičenje” ili „igra”), u kome mogu da učestvuju svi igrači koji su registrovani na sajtu soccerbet.rs sa teritorije Republike Srbije (u daljem tekstu „korisnik”), kao i igrači koji su tikete za klađenje uplatili na uplatno-isplatnim mestima Priređivača.


Ovim se Pravilima utvrđuju uslovi učešća u promotivnom takmičenju iz prethodne tačke.

Takmičenje koje je predmet ovih Pravila ne smatra se igrom na sreću u smislu Zakona o igrama na sreću ("Sl. glasnik RS", br. 18/2020), shodno stavu 2 člana 2 predmetnog Zakona.


Pravila promocije:

• Promocija „Freezing Fazi January” počinje u utorak 17. 01. 2023. od 00.01, a završava se u ponedeljak 23. 01. 2023. godine u 23.59;

• U Promociji mogu učestvovati svi korisnici koji su registrovani na sajtu soccerbet.rs;

• U Promociji učestvuju ruke/runde koje su odigrane sredstvima sa Standard i sa Bonus računa;

• U Promociji učestvuju sledeće desktop i mobilne verzije igara provajdera Fazi: Wild Hot 40 Blow, Wild Lucky Clover, Golden Crown, Bonus Bells, King Of Thunder, Soocer Hot 40, Wild Hot 40, Very Hot 40, Very Hot 5, Lollas World, Crystal Hot 80, Crystal Hot 40 Free Spins, Book of Spells, Turbo Hot 40, Wild Joker Hot, Giga Hot 40, Money Standard Wild, Fruity Win 40, Crystal Hot 40, Turbo Hot 100 I Power of the Great.

• Korisnik osvaja jedan (1) poen za svakih 1.000 RSD ukupno ostvarenog uloga.

• Takođe, svi poeni osvojeni na igrama “Wild Hot 40 Blow”, “Wild Lucky Clover”, “Golden Crown”, “Bonus Bells”, “King Of Thunder” I “Soocer Hot 40”, biće uvećani za 30 %. Minimalni ulog (bet) za učešće u Promociji je jedan (1) RSD po odigranoj rundi.

• Korisnici će biti rangirani u skladu sa ukupno ostvarenim brojem poena tokom trajanja promocije.

• Bonus koji čini ukupan fond od 600.000 dinara dodeljuje se na Bonus račun korisničkog naloga na sajtu soccerbet.rs do 50. plasmana na rang-listi Promocije, što podrazumeva:

Plasman Iznos Bonusa

1. 110.000 RSD

2. 75.000 RSD

3. 60.000 RSD

4. 40.000 RSD

5. 30.000 RSD

6.–10. 15.000 RSD

11.–20. 8.000 RSD

21.–30. 6.000 RSD

31.–40. 4.000 RSD

41.–50. 3.000 RSD


• Bonus se može iskoristiti za klađenje/kockanje u okviru svih produkta na sajtu.

• U slučaju da veći broj korisnika ima isti broj poena, korisnik sa većim brojem dobitnih rundi će ostvariti bolji plasman.

• U obračun poena ulaze samo runde koje su ostvarene za vreme trajanja Promocije i odigrane na igrama koje učestvuju u Promociji.

• Konačna tabela Promocije biće objavljena na ovoj stranici najkasnije do srede 25. 01. 2023. do 14.00;

• Učesnici u Promociji daju izričitu saglasnost da njihovi podaci budu objavljeni na preliminarnoj i finalnoj rang-listi najuspešnijih učesnika sa najvećim brojem osvojenih poena. Dobitnici Bonusa su učešćem u ovoj Promociji saglasni da Priređivač može koristiti njihovo korisničko ime, ime i prezime ili inicijale u daljem oglašavanju;

• Učesnici koji su ostvarili definisani Bonus u Promociji, isti ne mogu menjati za neku drugu nagradu ili materijalnu protivvrednost;

• Ukoliko se dobitnik inicijalno ne javi ili ne odazove na poziv Priređivača u roku od 60 dana od datuma završetka Promocije, gubi pravo na Bonus osvojen u Promociji, te Priređivač zadržava pravo da isti ne dodeli;

• Učesnik učešćem prihvata Pravila korišćenja i Pravila igre istaknuta na soccerbet.rs;

• Ova Promocija se ne smatra nagradnom igrom u smislu člana 103 Zakona o igrama na sreću niti javnim obećanjem nagrade u smislu člana 229 Zakona o obligacionim odnosima;

• Članom 3 Pravila igara Priređivača predviđeno je da ova Pravila predstavljaju Opšte uslove za zaključenje Ugovora po pristupu za sve registrovane korisnike, te su ista obavezujuća shodno članu 142 Zakona o obligacionim odnosima;

• Učesnici učešćem prihvataju Pravila korišćenja i Pravila igre istaknuta na soccerbet.rs;

• Priređivač i provajder čije usluge koristi nisu odgovorni za bilo kakvu potencijalnu štetu, gubitak, povredu, neuspeh ili razočaranost koje korisnik pretrpi učestvovanjem u Promociji;

• Zaposleni kod Priređivača, kao i članovi njihove uže porodice, ne mogu učestvovati u Promociji;

• Priređivač zadržava pravo da ograniči (skrati ili produži) trajanje Promocije, kao i da promeni Pravila promocije u svakom trenutku;

• U slučaju nepredviđenih situacija ili eventualnih nedoumica u vezi sa Promocijom i validacijom, korisnicima je dostupan korisnički servis putem mejl-adrese info@soccerbet.rs.