Nazad na promocije

PROMOCIJE

Free spin – siguran win!


Registruj se na

www.soccerbet.rs


PHUKET D.O.O. BEOGRAD, priređivač igara na sreću, preko sredstava elektronske komunikacije na osnovu odobrenja Ministarstva finansija – Poreske uprave – Sektora za menjačke i devizne poslove i igre na sreću broj 000-424-00-00370/2015 od 5. marta 2016. godine (u daljem tekstu „Organizator”), organizuje promotivno takmičenje (dalje u tekstu: „takmičenje” ili „igra”), u kome mogu da učestvuju svi igrači koji su registrovani na sajtu soccerbet.rs sa teritorije Republike Srbije (u daljem tekstu: „korisnik”).


Ovim se Pravilima utvrđuju uslovi učešća u promotivnom takmičenju iz prethodne tačke. Takmičenje koje je predmet ovih Pravila ne smatra se igrom na sreću u smislu Zakona o igrama na sreću („Sl. glasnik RS”, br. 18/2020), shodno stavu 2 člana 2 predmetnog Zakona.


SOCCERBET TE ČASTI FREE SPINOVE! DEPOZIT UPLATI I ZAVRTI NEKU OD SJAJNIH SLOT IGARA KOJE SMO ZA TEBE IZABRALI JER JE FREE SPIN - SIGURAN WIN!


Pravila promocije:


·         U Promociji mogu učestvovati svi korisnici koji su registrovani na sajtu soccerbet.rs

·         Promocija „Free spin – siguran win!” traje od utarka 11. 04. 2023. od 00.01 do nedelje 01. 09. 2023. do 23.59;

·         Pravo na besplatne spinove imaju svi korisnici koji su u toku jednog dana ostvarili DEPOZIT na sajtu soccerbet.rs.

·         U zavisnosti od ukupnog DEPOZITA i ukupnog uloga koji je korisnik ostvario u toku jednog kalendarskog dana, sledećeg dana ostvaruje pravo na besplatne spinove po kriterijumima definisanim u tabeli.

Primer: Ako korisnik u toku jednog dana ostvari depozit od 1.500 RSD i ima ulog na bilo kom proizvodu na sajtu u ukupnom iznosu od 7.500 RSD, tada korisnik ostvaruje pravo na besplatne spinove Nivoa 2, Srebrne spinove na igri Respin Joker.

·         Kriterijumi za dodeljivanje besplatnih spinova nalaze se u tabeli ispod.


Nivo Bronzani
Iznos depozita 500 - 999 RSD
Ukupan ulog 2.500 RSD
Naziv igre 40 Bulky Fruits
Broj spinova 20
Vrednost spina 4 RSD
Nivo Srebrni
Iznos depozita 1.000 - 1.999 RSD
Ukupan ulog 5.000 RSD
Naziv igre Fruity Time
Broj spinova 15
Vrednost spina 10 RSD
Nivo Zlatni
Iznos depozita 2.000 - 4.999 RSD
Ukupan ulog 10.000 RSD
Naziv igre 20 Bulky Fruits
Broj spinova 35
Vrednost spina 10 RSD
Nivo Platinum
Iznos depozita 5.000 -9.999 RSD
Ukupan ulog 25.000 RSD
Naziv igre 20 Golden Coins
Broj spinova 40
Vrednost spina 20 RSD
Nivo Diamond
Iznos depozita 10.000 RSD +
Ukupan ulog 50.000 RSD
Naziv igre 100 Power Hot
Broj spinova 30
Vrednost spina 50 RSD

·         Besplatni spinovi biće dodeljeni svim korisnicima koji su ispunili uslov, svakog dana do 17:00, za rezultate ostvarene prethodnog kalendarskog dana od 00:00:01 do 23:59:59.

·         Besplatni spinovi se mogu iskoristiti svakog dana do 23:59:59, za rezultate ostvarene prethodnog dana.

·         Dobitnici su učešćem u ovoj Promociji saglasni da Priređivač može koristiti njihovo korisničko ime, ime i prezime ili inicijale u daljem oglašavanju.

·         Učesnik učešćem prihvata Pravila korišćenja i Pravila igre istaknuta na soccerbet.rs

·         Ova Promocija se ne smatra nagradnom igrom u smislu člana 103 Zakona o igrama na sreću niti javnim obećanjem nagrade u smislu člana 229 Zakona o obligacionim odnosima.

·         Članom 3 Pravila igara Priređivača predviđeno je da ova Pravila predstavljaju Opšte uslove za zaključenje Ugovora po pristupu za sve registrovane korisnike, te su ista obavezujuća shodno članu 142 Zakona o obligacionim odnosima.

·         Priređivač i provajder čije usluge koristi nisu odgovorni za bilo kakvu potencijalnu štetu, gubitak, povredu, neuspeh ili razočaranost koje korisnik pretrpi učestvovanjem u Promociji.

·         Zaposleni kod Priređivača, kao i članovi njihove uže porodice, ne mogu učestvovati u Promociji.

·         Učesnici koji su ostvarili pravo na free spinove u Promociji, iste ne mogu menjati za neku drugu nagradu ili materijalnu protivvrednost.

·         Priređivač zadržava pravo da ograniči (skrati ili produži) trajanje Promocije, kao i da promeni Pravila promocije u svakom trenutku.

·         U slučaju nepredviđenih situacija ili eventualnih nedoumica u vezi sa Promocijom i validacijom, korisnicima je dostupan korisnički servis putem mejl adrese info@soccerbet.rs.