Nazad na promocije

PROMOCIJE

Grand Prix 2023 - Lucky Six


Registruj se na

www.soccerbet.rs


PHUKET D.O.O. BEOGRAD, priređivač igara na sreću, preko sredstava elektronske komunikacije na osnovu odobrenja Ministarstva finansija – Poreske uprave – Sektora za menjačke i devizne poslove i igre na sreću broj 000-424-00-00370/2015 od 5. marta 2016. godine (u daljem tekstu „Organizator”), organizuje promotivno takmičenje (dalje u tekstu: „takmičenje” ili „igra”), u kome mogu da učestvuju svi igrači koji su registrovani na sajtu soccerbet.rs sa teritorije Republike Srbije (u daljem tekstu: „korisnik”).


Ovim se Pravilima utvrđuju uslovi učešća u promotivnom takmičenju iz prethodne tačke. Takmičenje koje je predmet ovih Pravila ne smatra se igrom na sreću u smislu Zakona o igrama na sreću („Sl. glasnik RS”, br. 18/2020), shodno stavu 2 člana 2 predmetnog Zakona.


Pravila promocije:


• Promocija „Lucky six” počinje u sredu 15. 03. 2023. od 00.01, a završava se u utorak 21. 03. 2023. godine u 23.59;

• U Promociji mogu učestvovati svi korisnici koji su registrovani na sajtu soccerbet.rs;

• U Promociji učestvuju ruke/runde koje su odigrane sredstvima sa Standard i sa Bonus računa;

• U Promociji učestvuju sledeće desktop i mobilne verzije igara : MyLucky6 (Alea), Lucky Balls (Elbet) I Lyno6 (Soccer gaming)

-          U promociji ucestvuju dobitni tiketi sa tacno 6 brojeva, sa minimalnom uplatom od 30 RSD.

-          U promociji ne ucestvuju svi ostali tiketi( sistemski, opklade na boju, vise/manje I sl.)

-          Korisnik osvaja poene na pogodjenim kvotama prema tabeli ispod:


Kvota x6 x5 x4 x3 x2 x1
Poeni 6 5 4 3 2 1

-          Na dobijene poene ne uticu bonus polja (detelina I dolar) ili bonus runda.

-          Na dobitnom tiketu koji učestvuje u promociji uplatatom većom od 50 rsd (50rsd – 99rsd) donosi dodatnih 1 poen, dok uplata veca od 100 rsd donosi dodatnih 2 poena koji se sabiraju sa osvojenim poenima prema pogodjenim kvotama.

Primer: Dobitan tiket na kvoti x4 I uplatom od 70 rsd osvaja 4 poena na pogodjenoj kvoti + 1 poen za iznos uloga, sto cini zbir od ukupno 5 osvojenih poena na tom tiketu.

-          Poeni korisnika se sabiraju i na kraju promocije pobeđuje onaj korisnk koji bude imao

• Korisnici će biti rangirani u skladu sa ukupno ostvarenim brojem poena tokom trajanja promocije.

• Bonus koji čini ukupan fond od 800.000 dinara dodeljuje se na Bonus račun korisničkog naloga na sajtu soccerbet.rs do 100. plasmana na rang-listi Promocije, što podrazumeva:

Plasman Iznos Bonusa

1. 200.000 RSD

2. 100.000 RSD

3. 70.000 RSD

4. 50.000 RSD

5. 40.000 RSD

6.–10. 15.000 RSD

11.–20. 8.000 RSD

21.–30. 5.000 RSD

31.–50. 3.000 RSD

51.–100. 1.500 RSD


·         Tokom trajanja promocije, korisnici će imati priliku da pored bonusa sa nedeljnog turnira ostvare i dodatne GRAND PRIX bonuse u iznosu od 100.000 RSD koji će se isplaćivati svakog dana. Pravila i tabela za dodeljivanje dodatnih Grand Prix bonusa nalaze se na promo stranici o opštim pravilima festivala“Grand Prix”.

• Bonus se može iskoristiti za klađenje/kockanje u okviru svih produkta na sajtu.

• U slučaju da veći broj korisnika ima isti broj poena, korisnik sa većim brojem dobitnih rundi će ostvariti bolji plasman.

• U obračun poena ulaze samo runde koje su ostvarene za vreme trajanja Promocije i odigrane na igrama koje učestvuju u Promociji.

• Konačna tabela Promocije biće objavljena na ovoj stranici najkasnije do cetvrtka 23. 03. 2023. do 14.00;

• Učesnici u Promociji daju izričitu saglasnost da njihovi podaci budu objavljeni na preliminarnoj i finalnoj rang-listi najuspešnijih učesnika sa najvećim brojem osvojenih poena. Dobitnici Bonusa su učešćem u ovoj Promociji saglasni da Priređivač može koristiti njihovo korisničko ime, ime i prezime ili inicijale u daljem oglašavanju;

• Učesnici koji su ostvarili definisani Bonus u Promociji, isti ne mogu menjati za neku drugu nagradu ili materijalnu protivvrednost;

• Ukoliko se dobitnik inicijalno ne javi ili ne odazove na poziv Priređivača u roku od 60 dana od datuma završetka Promocije, gubi pravo na Bonus osvojen u Promociji, te Priređivač zadržava pravo da isti ne dodeli;

• Učesnik učešćem prihvata Pravila korišćenja i Pravila igre istaknuta na soccerbet.rs;

• Ova Promocija se ne smatra nagradnom igrom u smislu člana 103 Zakona o igrama na sreću niti javnim obećanjem nagrade u smislu člana 229 Zakona o obligacionim odnosima;

• Članom 3 Pravila igara Priređivača predviđeno je da ova Pravila predstavljaju Opšte uslove za zaključenje Ugovora po pristupu za sve registrovane korisnike, te su ista obavezujuća shodno članu 142 Zakona o obligacionim odnosima;

• Učesnici učešćem prihvataju Pravila korišćenja i Pravila igre istaknuta na soccerbet.rs;

• Priređivač i provajder čije usluge koristi nisu odgovorni za bilo kakvu potencijalnu štetu, gubitak, povredu, neuspeh ili razočaranost koje korisnik pretrpi učestvovanjem u Promociji;

• Zaposleni kod Priređivača, kao i članovi njihove uže porodice, ne mogu učestvovati u Promociji;

• Priređivač zadržava pravo da ograniči (skrati ili produži) trajanje Promocije, kao i da promeni Pravila promocije u svakom trenutku;

• U slučaju nepredviđenih situacija ili eventualnih nedoumica u vezi sa Promocijom i validacijom, korisnicima je dostupan korisnički servis putem mejl-adrese info@soccerbet.rs.