Nazad na promocije

PROMOCIJE

Pogodi najduži tiket 2023


Registruj se na

www.soccerbet.rs


PHUKET D.O.O. BEOGRAD, priređivač igara na sreću, preko sredstava elektronske komunikacije na osnovu odobrenja Ministarstva finansija – Poreske uprave – Sektora za menjačke i devizne poslove i igre na sreću broj 000-424-00-00370/2015 od 5. marta 2016. godine (u daljem tekstu „Organizator”), organizuje promotivno takmičenje (dalje u tekstu: „takmičenje” ili „igra”), u kome mogu da učestvuju svi igrači koji su registrovani na sajtu soccerbet.rs sa teritorije Republike Srbije (u daljem tekstu: „korisnik”).


Ovim se Pravilima utvrđuju uslovi učešća u promotivnom takmičenju iz prethodne tačke. Takmičenje koje je predmet ovih Pravila ne smatra se igrom na sreću u smislu Zakona o igrama na sreću („Sl. glasnik RS”, br. 18/2020), shodno stavu 2 člana 2 predmetnog Zakona.Pravila promocije:


U Promociji učestvuju svi učesnici u klađenju koji su tikete uplatili na bilo kom uplatno-isplatnom mestu Sportskе kladionice SOCCER ili se klade putem sredstava elektronske komunikacije (online) kod Priređivača.

Plasman se određuje na osnovu tiketa sa najvećim brojem pogođenih parova, čija je svaka pojedinačna kvota 1,25 ili iznad navedene kvote i minimalnom uplatom od 50,00 RSD. Promocija obuhvata tri ciklusa u trajanju od

08.05.2023. do 15.05.2023. u vremenskom periodu 08:00h-07:59h

15.05.2023. do 22.05.2023. u vremenskom periodu 08:00h-07:59h

22.05.2023. do 29.05.2023. u vremenskom periodu 08:00h-07:59h

gde se Bonus koji čini ukupan fond po ciklusu biti od 1.500.000 dinara dodeljuje na Bonus račun korisničkog naloga na sajtu soccerbet.rs do 10. plasmana na rang-listi Promocije, što podrazumeva:


Plasman Iznos Bonusa

1. 400.000 RSD

2. 300.000 RSD

3. 200.000 RSD

4. 120.000 RSD

5. 80.000 RSD

6. 70.000 RSD

7. 60.000 RSD

8. 50.000 RSD

9. 40.000 RSD

10. 20.000 RSD

11.-20. 5.000 RSD

21.-50. 2.000 RSD

51.-100. 1.000 RSD


*U slučaju da dva ili više učesnika imaju dobitan tiket sa identičnim brojem parova prednsoti ima tiket sa većom ukupnom pogođenom kvotom, a ukoliko su ukupne kvote na tiketima identične prednost ima učesnik čiji je tiket vremenski prvi otkucan.

Pravila promocije:

• Promocija „POGODI NAJDUŽI TIKET” počinje u ponedeljak 08. 05. 2023. od 08.00, a završava se u utorak 29. 05. 2023. godine u 07.59;

• U Promociji učestvuju dobitni tiketi uplaćeni putem desktop i mobilne verzije aplikacije/sajta svih korisnika koji su registrovani na sajtu soccerbet.rs, kao i svi dobitni tiketi koji su uplaćeni u Soccer poslovnicama;

• Promocija se odnosi na tikete isključivo iz ponude Sportskog klađenja koja uključuje Standardno klađenje, Uživo klađenje (LIVE) kao i MIX klađenje (Standardno + Uživo). Tiketi koji za predmet klađenja sadrže Igre brojeva ili Virtuelne igre, ne ispunjavaju uslov za učešće;

• Za učešće u Promociji, tiket mora da sadrži minimum jedan (1) par/događaj iz ponude Sportskog klađenja koja uključuje Standardno klađenje, Uživo klađenje (LIVE) kao i MIX klađenje (Standardno + Uživo), sa minimalnom kvotom 1.25;

•Tiket može da sadrži i parove/događaje sa manjom kvotom, ali ti parovi/događaji ne ulaze u obračun ukupnog broja parova/događaja.

• Događaji na tiketu koji su iz bilo kog razloga okarakterisani kao nevažece klađenje (kvota 1.00), a u skladu sa Pravilima igre Sportske kladionice Soccer, ne ulaze u obracun ukupnog broja parova;

• U konkurenciju za Bonus, ulaze tiketi sa minimalnom pojedinačnom uplatom od 50 RSD;

• U Promociji ne učestvuju sistemski tiketi, tiketi sa višeznacima i tiketi koji su ostvarili novčani povraćaj „Cash Back”;

• U Promociji učestvuju tiketi koji su uplaćeni sredstvima sa Standard i sa Bonus računa.

• Svi parovi/događaji na tiketu moraju da budu dobitni, kao što i status tiketa mora biti dobitan;

• Tiket mora da bude uplaćen u periodu trajanja Promocije i da sadrži događaje sa početkom i završetkom odigravanja u intervalu od 08. 05. 2023. od 8:00h do 29. 05. 2023. godine do 07:59h;

• Preliminarna rang-lista vodećih tiketa i plasmana, koja podrazumeva Top 10 najbolje plasiranih, biće objavljivana svakodnevno tokom trajanja Promocije na stranici soccerbet.rs/#soccer/promocije do 14:00h za prethodni dan;

• Učesnik koji se kladi putem sredstava elektronske komunikacije (online) može imati isključivo jedan tiket u okviru korisničkog naloga sa najvećom pogođenom kvotom;

• Bonus se dodeljuje po završenoj Promociji. Podaci o dobitniku, ID broj tiketa, prikaz tiketa sa najvećim brojem pogođenih parova, odnosno, naziv poslovnice u kojoj je tiket uplaćen i fotografija tiketa će zvanično biti objavljeni na finalnoj rang-listi (soccerbet.rs/#soccer/promocije) najkasnije u utorak 30. 05. 2023. do 14:00, a dobitnici će biti kontaktirani putem mejl-adrese sa korisničkog naloga. Ako je dobitnik uplatio tiket u poslovnici, potrebno je da se obrati zaposlenima u poslovnici u kojoj je tiket uplaćen;

• Obaveza svakog učesnika u Promociji, koji izvrši isplatu dobitnog tiketa u poslovnici, jeste da sačuva isečak/slip koji dobije kao potvrdu o isplati jer je to dokaz o vlasništvu tiketa;

• Učesnici Promocije učešćem u istoj prihvataju da u slučaju statusa dobitnika po završetku Promocije i osvajanja Bonusa izvrše registraciju i validiraju korisnički nalog na soccerbet.rs;

• Ukoliko se dobitnik inicijalno ne javi ili ne odazove na poziv Priređivača u roku od 60 dana od datuma završetka Promocije, gubi pravo na Bonus osvojen u Promociji, te Priređivač zadržava pravo da isti ne dodeli;

• Učesnici u Promociji daju izričitu saglasnost da njihovi podaci budu objavljeni na preliminarnoj i finalnoj rang-listi najuspešnijih tiketa. Dobitnici Bonusa su učešćem u ovoj Promociji saglasni da Priređivač može koristiti njihovo korisničko ime, ime i prezime ili inicijale u daljem oglašavanju;

• Učesnici koji su ostvarili definisani Bonus u Promociji, isti ne mogu menjati za neku drugu nagradu ili materijalnu protivvrednost;

• Bonus se može iskoristiti za klađenje/kockanje u okviru svih produkta na sajtu;

• Ova Promocija se ne smatra nagradnom igrom u smislu člana 103 Zakona o igrama na sreću niti javnim obećanjem nagrade u smislu člana 229 Zakona o obligacionim odnosima;

• Učesnici učešćem prihvataju Pravila korišćenja i Pravila igre istaknuta na soccerbet.rs;

• Priređivač nije odgovoran za bilo kakvu potencijalnu štetu, gubitak, povredu, neuspeh ili razočaranost koje korisnik pretrpi učestvovanjem u Promociji;

• Zaposleni kod Priređivača, kao i članovi njihove uže porodice, ne mogu učestvovati u Promociji;

• Priređivač zadržava pravo da ograniči (skrati ili produži) trajanje Promocije, kao i da promeni Pravila promocije u svakom trenutku;

• U slučaju nepredviđenih situacija ili eventualnih nedoumica u vezi sa Promocijom i validacijom, korisnicima je dostupan korisnički servis putem mejl-adrese info@soccerbet.rs.