Nazad na promocije

PROMOCIJE

Grand Prix - Pragmatic & Amusnet


Registruj se na

www.soccerbet.rs


PHUKET D.O.O. BEOGRAD, priređivač igara na sreću, preko sredstava elektronske komunikacije na osnovu odobrenja Ministarstva finansija – Poreske uprave – Sektora za menjačke i devizne poslove i igre na sreću broj 000-424-00-00370/2015 od 5. marta 2016. godine (u daljem tekstu „Organizator”), organizuje promotivno takmičenje (dalje u tekstu: „takmičenje” ili „igra”), u kome mogu da učestvuju svi igrači koji su registrovani na sajtu soccerbet.rs sa teritorije Republike Srbije (u daljem tekstu: „korisnik”).


Ovim se Pravilima utvrđuju uslovi učešća u promotivnom takmičenju iz prethodne tačke. Takmičenje koje je predmet ovih Pravila ne smatra se igrom na sreću u smislu Zakona o igrama na sreću („Sl. glasnik RS”, br. 18/2020), shodno stavu 2 člana 2 predmetnog Zakona.Pravila promocije:


·         U Promociji mogu učestvovati svi korisnici koji su registrovani na sajtu soccerbet.rs

·         Promocija „Grand Prix Pragmatic & Amusnet” traje od srede 10. 05. 2023. od 00:01 do utorka 16. 05. 2023. do 23:59;

·         U Promociji učestvuju ruke/runde koje su odigrane sredstvima sa Standard i sa Bonus računa;

·         Kriterijum za rangiranje na tabeli je ukupan ostvareni ulog na igrama koje učestvuju u Promociji. Minimalni ulog (bet) za učešće u Promociji je jedan (1) RSD po odigranoj rundi.

·         U Promociji učestvuju desktop i mobilne verzije igara sledećih provajdera:

o   Pragmatic: Sweet Bonanza, Gates of Olympus, Sugar Rush, The Dog House Megaways, Starlight Princess, Big Bass Splash

o   Amusnet: Fruits & Gold, 20 Golden Coins, Flaming Hot Extreme, 40 Super Hot, Burning Hot, Candy Palace

·         Ukupan fond takmičenja je 800.000 RSD i za taj fond se takmiče svi korisnici koji imaju pravo na učešće u Promociji. U slučaju da veći broj korisnika ima isti broj poena, korisnik sa većim brojem dobitnih rundi će ostvariti bolji plasman. Po završetku Promocije, 100 najbolje plasiranih ostvaruju pravo na bonus definisan u tabeli ispod:


Plasman Iznos Bonusa

1. 200.000 RSD

2. 100.000 RSD

3. 70.000 RSD

4. 50.000 RSD

5. 40.000 RSD

6.-10. 15.000 RSD

11.-20. 8.000 RSD

21.-30. 5.000 RSD

31.-50. 3.000 RSD

51.-100. 1.500 RSD


·         Tokom trajanja Promocije, korisnici će imati priliku da pored bonusa sa nedeljnog turnira, ostvare i dodatne GRAND PRIX bonuse u iznosu od 100.000 RSD koji će se isplaćivati svakog dana. Pravila i tabela za dodeljivanje dodatnih Grand Prix bonusa nalaze se na promo stranici o opštim pravilima festivala „Grand Prix”.

·         U obračun poena ulaze samo runde koje su ostvarene za vreme trajanja Promocije i odigrane na igrama koje učestvuju u Promociji.

·         Konačna tabela Promocije biće objavljena na ovoj stranici najkasnije do petka 19. 05. 2023. do 14:00

·         Bonus se može koristiti za korišćenje svih produkta na sajtu po pravilima Bonus računa.

·         Učesnici u Promociji daju izričitu saglasnost da njihovi podaci budu objavljeni na preliminarnoj i finalnoj rang-listi najuspešnijih učesnika sa najvećim brojem osvojenih poena. Dobitnici Bonusa su učešćem u ovoj Promociji saglasni da Priređivač može koristiti njihovo korisničko ime, ime i prezime ili inicijale u daljem oglašavanju.

·         Učesnici koji su ostvarili definisani Bonus u Promociji, isti ne mogu menjati za neku drugu nagradu ili materijalnu protivvrednost.

·         Ukoliko se dobitnik inicijalno ne javi ili ne odazove na poziv Priređivača u roku od 60 dana od datuma završetka Promocije, gubi pravo na Bonus osvojen u Promociji, te Priređivač zadržava pravo da isti ne dodeli.

·         Učesnik učešćem prihvata Pravila korišćenja i Pravila igre istaknuta na soccerbet.rs

·         Ova Promocija se ne smatra nagradnom igrom u smislu člana 103 Zakona o igrama na sreću niti javnim obećanjem nagrade u smislu člana 229 Zakona o obligacionim odnosima.

·         Članom 3 Pravila igara Priređivača predviđeno je da ova Pravila predstavljaju Opšte uslove za zaključenje Ugovora po pristupu za sve registrovane korisnike, te su ista obavezujuća shodno članu 142 Zakona o obligacionim odnosima.

·         Priređivač i provajder čije usluge koristi nisu odgovorni za bilo kakvu potencijalnu štetu, gubitak, povredu, neuspeh ili razočaranost koje korisnik pretrpi učestvovanjem u Promociji.

·         Zaposleni kod Priređivača, kao i članovi njihove uže porodice, ne mogu učestvovati u Promociji.

·         Priređivač zadržava pravo da ograniči (skrati ili produži) trajanje Promocije, kao i da promeni Pravila promocije u svakom trenutku.

·         U slučaju nepredviđenih situacija ili eventualnih nedoumica u vezi sa Promocijom i validacijom, korisnicima je dostupan korisnički servis putem imejl-adrese info@soccerbet.rs.