Nazad na promocije

PROMOCIJE

PRODUŽI JOS VIŠE JER DUŽINA JE BITNA


Finalna rang lista:

KORISNIK TIKET POGOĐEN
joks74 85206425 19
djoledjole 83557789 17
alenboros 85261441 17
Nemusv 84335922 15
DuVe85 85328465 15
babke 83339944 15
Zivo973Bg_07 84525157 15
Franc 85049358 15
Brace Jerkovic 1069669520 15
dortmund1983 85203307 15
easyunkulov 84051354 15
vknez75 84108523 14
Cvetko0502 83791280 14
Cinsi 83302868 14
kosmaj 85317082 14

Promocija se priređuje po sledećem kriterijumu:


U Promociji pо automatizmu učestvuju svi učesnici u klađenju koji su tikete za klađenje uplatili na bilo kom uplatno-isplatnom mestu Sportskе kladionice SOCCER ili se klade putem sredstava elektronske komunikacije (online) kod Priređivača.

I Bonus - Glavni Bonus je Promo novac u iznosu od 500.000,00 RSD na Promo računu korisničkog naloga na soccerbet.rs. Bonus 1. osvaja učesnik koji ima dobitni tiket sa najvećim brojem pogođenih parova, čija je svaka pojedinačnа kvota 1,35 ili iznad navedene kvote i minimalnom uplatom od 50,00 RSD.

II Bonus - Iphone 12 Pro. Drugoplasirani u takmičenju je učesnik sa drugim najvećim brojem pogođenih parova na dobitnom tiketu sa kvotom jednakom ili iznad 1.35 i minimalnom uplatom od 50,00 RSD.

III Bonus - Dron DJI Mini 2 Fly More Combo. Trećeplasirani u takmičenju je učesnik sa trećim najvećim brojem pogođenih parova na dobitnom tiketu, sa kvotom jednakom ili iznad 1.35 i minimalnom uplatom od 50,00 RSD.

IV Bonus - Sony Playstation 5 osvaja tri dobitnika. Četvrtoplasirani, petoplasirani i šestoplasirani u takmičenju su učesnici sa četvrtim, petim i šestim najvećim brojem pogođenih parova na dobitnom tiketu, sa kvotom jednakom ili iznad 1.35 i minimalnom uplatom od 50,00 RSD.

V Bonus - Promo novac u iznosu od po 50.000,00 RSD na Promo računu korisničkog naloga na soccerbet.rs osvaja devet dobitnika. Od sedmoplasiranog do petnaestoplariranog u takmičenju su učesnici sa sedmim, osmim, devetim, desetim, jedanaestim, dvanaestim, trinaestim, četrnaestim i petnaestim najvećim brojem pogođenih parova na dobitnom tiketu, sa kvotom jednakom ili iznad 1.35 i minimalnom uplatom od 50,00 RSD.

*U slučaju da dva ili više učesnika imaju isti broј рogođenih parova, prednost se određuje na sledeći način:

   1. Veća ukupna pogođena kvota na parovima sa minimalnom kvotom jednakom ili preko 1.35

   2. U slučaju da prvi uslov rezultira jednakim ishodom, računaće se i ukupna pogođena kvota svih događaja na tiketu (uključujući i događaje sa kvotom manjom od 1.35).

   3. Ukoliko se dogodi da je i rezultat iz prethodnog uslova jednak, prednost ima učesnik čiji je tiket vremenski prvi otkucan.


• Promocija traje od ponedeljka 07.12.2020. sa početkom u 15:00 i završava se u nedelju 27.12.2020. godine u 23:59;

• Bonusi se dodeljuju po završetku Promocije;

• U Promociji učestvuju tiketi uplaćeni putem desktop i mobilne verzije aplikacije/sajta svih korisnika koji su registrovani na sajtu soccerbet.rs, kao i svi tiketi koji su uplaćeni u poslovnicama SK Soccer;

• Promocija se odnosi na tikete isključivo iz ponude Sportskog klađenja koja uključuje Standardno klađenje, Uživo klađenje, kao i Mix klađenje (Standardno+Uživo). Tiketi koji za predmet klađenja sadrži Igre brojeva ili Virtuelne igre ne ispunjavaju uslov za učešće;

• U Promociji ne učestvuju sistemski tiketi i tiketi sa višeznacima;

• U konkurenciju za Bonus ulaze tiketi sa minimalnom pojedinačnom uplatom od 50,00 RSD;

• Svi parovi/događaji na tiketu moraju da budu dobitni, kao što i status tiketa mora biti dobitan;

• Prednost ima broj dobitnih parova/događaja na tiketu u odnosu na kvotu na dobitnom tiketu;

• Parovi/događaji na tiketu koji ulaze u obračun ukupnog broja su isključivo parovi/događaji sa kvotom 1.35 ili većom;

• Tiket može da sadrži i parove/događaje sa manjom kvotom od navedene, ali ti parovi/događaji ne ulaze u obračun ukupnog broja parova/događaja;

• Događaji na tiketu koji su iz bilo kog razloga okarakterisani kao nevažeće klađenje, a u skladu sa Pravilima igre Sportske kladionice Soccer, ne ulaze u obračun ukupnog broja parova/događaja, kao ni u obračun ukupnog broja koeficijenta;

• Tiketi koji su ostvarili novčani povraćaj "Cash Back" nisu predmet učešća u Promociji;

• Tiket mora da bude uplaćen u periodu trajanja takmičenja i da sadrži događaje sa početkom odigravanja u intervalu od 07.12.2020. sa početkom u 00:01 i završava se 27.12.2020. godine u 23:59;

• Rang lista vodećih tiketa, koja podrazumeva Top 15 najbolje plasiranih biće objavljena na stranici soccerbet.rs/#soccer/promocije svakog dana do 14:00 za prethodni dan;

• Bonus se dodeljuje po završenoj Promociji. Podaci o dobitniku, ID broj tiketa, odnosno, naziv poslovnice u kojoj je tiket uplaćen i fotografija tiketa će zvanično biti objavljeni na stranici soccerbet.rs/#soccer/promocije najkasnije u utorak 29.12. do 14:00, a dobitnici će biti kontaktirani putem e-mail adrese sa korisničkog naloga. Ako je dobitnik uplatio tiket u poslovnici potrebno je da se obrati zaposlenima u poslovnici u kojoj je tiket uplaćen;

• Obaveza svakog učesnika u Promociji, koji izvrši isplatu dobitnog tiketa u poslovnici, jeste da sačuva isečak/slip koji dobije kao potvrdu o isplati bez koje nije moguće preuzeti Bonus;

• Učesnici Promocije učešćem u istoj prihvataju da u slučaju statusa dobitnika po završetku promocije i osvajanja I Bonusa ili V Bonusa izvrše registraciju i kreiraju korisnički nalog na soccerbet.rs.

• Dobitnik je učešćem u ovoj Promociji saglasan da Priređivač može koristiti njegovo korisničko ime, ime, prezime ili inicijale u daljem oglašavanju;

• Učesnik učešćem prihvata Pravila korišćenja i Pravila igre istaknuta na soccerbet.rs;

• Dozvoljen je jedan Bonus po osobi, domaćinstvu, fizičkoj i IP adresi, kao i uređaju;

• Pobednik Promocije i ostali pobednici, ne mogu menjati Bonuse za novac niti za neku drugu nagradu ili materijalnu protivvrednost;

• Učesnici Promocije učešćem u istoj prihvataju da u slučaju osvajanja Bonusa pošalju očitanu ličnu kartu putem e-mail adrese kako bi im Bonus bio uručen, kao i da potpišu potvrdu o prijemu i zapisnik o primopredaji;

• Učesnici u Promociji daju izričitu saglasnost da njihova imena i prezimena budu objavljena na listi najuspešnijih tiketa;

• Pobednici kao i svi ostali takmičari u okviru Promocije, uplatom tiketa, odnosno pogađanjem najdužeg tiketa daju Organizatoru saglasnost i pravo da Organizator ili agencija koju je Organizator angažovao u svrhu Promocije može koristiti njihove lične podatke: ime i prezime, inicijale, korisničko ime, sliku, kao i audio, foto ili video material, bez prava na naknadu i bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja ili ograničenja u broju korišćenja;

Zaposleni kod Organizatora, kao i članovi njihove uže porodice, ne mogu učestvovati u Promociji.

Organizator zadržava pravo da ograniči (skrati ili produži) trajanje promocije, kao i da promeni Pravila promocije u svakom trenutku.