Nazad na promocije

PROMOCIJE

NEW PROVIDERS REVOLUTION


Registruj se na

www.soccerbet.rs


PHUKET D.O.O. BEOGRAD, priređivač igara na sreću, preko sredstava elektronske komunikacije na osnovu odobrenja Ministarstva finansija – Poreske uprave – Sektora za menjačke i devizne poslove i igre na sreću broj 000-424-00-00370/2015 od 5. marta 2016. godine (u daljem tekstu „Organizator”), organizuje promotivno takmičenje (dalje u tekstu: „takmičenje” ili „igra”), u kome mogu da učestvuju svi igrači koji su registrovani na sajtu soccerbet.rs sa teritorije Republike Srbije (u daljem tekstu: „korisnik”).


Ovim se Pravilima utvrđuju uslovi učešća u promotivnom takmičenju iz prethodne tačke. Takmičenje koje je predmet ovih Pravila ne smatra se igrom na sreću u smislu Zakona o igrama na sreću („Sl. glasnik RS”, br. 18/2020), shodno stavu 2 člana 2 predmetnog Zakona.


Pravila promocije:


·         U Promociji mogu učestvovati svi korisnici koji su registrovani na sajtu soccerbet.rs

·         Promocija „NEW PROVIDERS REVOLUTION” traje od ponedeljka 14. 08. 2023. od 00:01 do petka 18. 08. 2023. do 23:59;

·         U Promociji učestvuju ruke/runde koje su odigrane sredstvima sa Standard i sa Bonus računa;

·         Kriterijum za rangiranje na tabeli je ukupan ostvareni ulog na igrama koje učestvuju u Promociji. Minimalni ulog (bet) za učešće u Promociji je jedan (1) RSD po odigranoj rundi.

·         U Promociji učestvuju desktop i mobilne verzije igara sledećih provajdera:

o   Red Tiger: Sylvan Spirits, Agent Royale, Aurum Codex, 10 001 Nights, War of Gods

o   CT Gaming: Lucky Clover, 40 Treasures, 20 Star Party, 40 Mega Slot, Duck Of Luck

·         Ukupan fond takmičenja je 500.000 RSD, podeljen u dnevne bonuse u iznosu od 100.000 RSD, koji će se isplaćivati svakog dana. Za pomenuti fond se takmiče svi korisnici koji imaju pravo na učešće u Promociji. U slučaju da veći broj korisnika ima isti broj poena, korisnik sa većim brojem dobitnih rundi će ostvariti bolji plasman.

·         Po završetku dnevne Promocije, 50 najbolje plasiranih ostvaruju pravo na bonus definisan u tabeli ispod:


Plasman Iznos Bonusa


1. 20.000 RSD

2. 12.000 RSD

3. 7.000 RSD

4. 6.000 RSD

5. 5.000 RSD

6.–10. 3.000 RSD

11.–20. 1.500 RSD

21.–30. 1.000 RSD

31.–50. 500 RSD


·         U obračun poena ulaze samo runde koje su ostvarene za vreme trajanja Promocije i odigrane na igrama koje učestvuju u Promociji.

·         Konačna tabela dnevnih Promocija biće objavljena na ovoj stranici najkasnije . do 14 časova svakog dana.

·         Bonus se može koristiti za korišćenje svih produkta na sajtu po pravilima Bonus računa.

·         Učesnici u Promociji daju izričitu saglasnost da njihovi podaci budu objavljeni na preliminarnoj i finalnoj rang-listi najuspešnijih učesnika sa najvećim brojem osvojenih poena. Dobitnici Bonusa su učešćem u ovoj Promociji saglasni da Priređivač može koristiti njihovo korisničko ime, ime i prezime ili inicijale u daljem oglašavanju.

·         Učesnici koji su ostvarili definisani bonus u Promociji, isti ne mogu menjati za neku drugu nagradu ili materijalnu protivvrednost.

·         Ukoliko se dobitnik inicijalno ne javi ili ne odazove na poziv Priređivača u roku od 60 dana od datuma završetka Promocije, gubi pravo na bonus osvojen u Promociji, te Priređivač zadržava pravo da isti ne dodeli.

·         Učesnik učešćem prihvata Pravila korišćenja i Pravila igre istaknuta na soccerbet.rs

·         Ova Promocija se ne smatra nagradnom igrom u smislu člana 103 Zakona o igrama na sreću niti javnim obećanjem nagrade u smislu člana 229 Zakona o obligacionim odnosima.

·         Članom 3 Pravila igara Priređivača predviđeno je da ova Pravila predstavljaju Opšte uslove za zaključenje Ugovora po pristupu za sve registrovane korisnike, te su ista obavezujuća shodno članu 142 Zakona o obligacionim odnosima.

·         Priređivač i provajder čije usluge koristi nisu odgovorni za bilo kakvu potencijalnu štetu, gubitak, povredu, neuspeh ili razočaranost koje korisnik pretrpi učestvovanjem u Promociji.

·         Zaposleni kod Priređivača, kao i članovi njihove uže porodice, ne mogu učestvovati u Promociji.

·         Priređivač zadržava pravo da ograniči (skrati ili produži) trajanje Promocije, kao i da promeni Pravila promocije u svakom trenutku.

·         U slučaju nepredviđenih situacija ili eventualnih nedoumica u vezi sa Promocijom i validacijom, korisnicima je dostupan korisnički servis putem imejl-adrese info@soccerbet.rs