Nazad na promocije

PROMOCIJE

„SOCCER SLIČICE POTRAŽI I PARKIRAJ BMW U GARAŽI”


Registruj se na

www.soccerbet.rs


U skladu sa članom 103. Zakona o igrama na sreću ("Sl. glasnik RS", br. 18/2020), Pravilnika o načinu utvrđivanja ispunjenosti uslova za dobijanje saglasnosti za priređivanje nagradne igre u robi i uslugama i o načinu izveštavanja o rezultatima nagradne igre (Sl. glasnik RS br. 152/20) i Odluke o priređivanju nagradne igre u robi u uslugama broj 1021/16 od 21.10.2022. godine, privredno društvo Phuket doo Beograd, ulica Južni bulevar br. 144, matični broj 20747633, PIB: 107132843, dana 21.10.2022. godine donosi sledeća:


PRAVILA NAGRADNE IGRE U ROBI I USLUGAMA

„Soccer sličice potraži i parkiraj BMW u garaži”


NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU PRIREĐIVAČA


Član 1.

Nagradnu igru „Soccer sličice potraži i parkiraj BMW u garaži” priređuje privredno društvo Phuket doo Beograd, ulica Južni bulevar br. 144, matični broj 20747633, PIB: 107132843, (u daljem tekstu: „Priređivač”). Ova Pravila sadrže odredbe koje se odnose na Priređivača nagradne igre, način priređivanja, nagradni fond, uslove za učešće, način obaveštavanja učesnika u nagradnoj igri, kao i druga pitanja od značaja za priređivanje nagradne igre.

Član 2.

Odluku o priređivanju nagradne igre u robi i uslugama doneo je direktor društva.

NAZIV, OPIS I VREME TRAJANJA NAGRADNE IGRE


Član 3.

Naziv nagradne igre je „Soccer sličice potraži i parkiraj BMW u garaži” (u daljem tekstu: Nagradna igra). Nagradna igra počinje 22.11.2022. sa početkom u 00.01 čas i završava se 05.01.2023. godine u 23.59 čas. Ukupno trajanje Nagradne igre je 45 dana (u daljem tekstu: Vreme trajanja Nagradne igre). Nagradna igra se priređuje u svrhu promocije brenda Sportske kladionice Soccer „Soccerbet”.

OBJAVLJIVANJE PRAVILA


Član 4.

Pravila Nagradne igre (u daljem tekstu: „Pravila“) biće objavljena 8 (osam) dana pre otpočinjanja Nagradne igre u jednom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije, u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.


MESTO PRIREĐIVANJA NAGRADNE IGRE


Član 5.

Nagradna igra se organizuje na svim uplatno-isplatnim mestima priređivača, kao i na online platformi putem mobilne i desktop aplikacije/sajta, na adresi soccerbet.rs.


PRAVO UČESTVOVANJA


Član 6.

Pravo učešća u Nagradnoj igri imaju sva punoletna lica sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji Republike Srbije koja prihvataju Pravila Nagradne igre doneta od strane Priređivača, izuzev lica zaposlenih kod Priređivača i članova uže porodice zaposlenih lica.


OPIS NAGRADNE IGRE


Član 7.

Nagradna igra se priređuje po sledećem kriterijumu:

U nagradnoj igri učestvuju svi korisnici koji su usluge kockanja/klađenja u okviru produkta koji učestvuju u Nagradnoj igri koristili na bilo kom uplatno-isplatnom mestu Sportskе kladionice SOCCER ili putem sredstava elektronske komunikacije (onlajn) kod Priređivača.

Korisnici sakupljaju sličice, očitavaju ih i time povećavaju šanse za osvajanje Nagrade. Produkti u okviru kojih se sakupljaju sličice za učešće u Nagradnoj igri su:

Sportsko klađenje, Onlajn Gambling, Onlajn Igre brojeva i Virtuelne igre, Igre brojeva (u poslovnicama) i slot-klub (u poslovnicama).

Svaka sličica koja je predmet učestvovanja u izvlačenju Glavne robne Nagrade sadrži jedinstveni KOD, koji se očitavanjem u poslovnici vezuje za korisnički nalog učesnika u Nagradnoj igri i na taj način se stiče pravo na učestvovanje u izvlačenju za Glavnu Nagradu.


Vrste sličica koje učestvuju u nagradnoj igri su:

Obične kolekcionarske sličice - sadrže lik fudbalera u kolekciji Soccerbet All Stars. Njih ima 50 različitih sa likovima profesionalnih fudbalera.

Promo vaučeri sličice – sličice na kojima piše PROMO VAUČER i iznos. Protivvrednosti ovih sličica su 500,00 1.000,00 i 2.000,00 RSD za korišćenje onlajn usluga klađenja/kockanja.

Zlatne sličice - sadrže lik fudbalera u zlatotisku i bar kod koji se skenira na uplatno-isplatnom mestu i dodeljuje se na korisnikov nalog i jedine su predmet izvlačenja Glavne robne Nagrade. Njih ima 11 različitih.

Objašnjenje: obične odnosno kolekcionarske sličice korisnici zadržavaju zarad sopstvenog zadovoljstva. Promo vaučere, ukoliko ih osvoje, mogu koristiti za onlajn usluge klađenja/kockanja na svom korisničkom nalogu. Ukoliko korisnik osvoji Zlatnu sličicu, njen kod očitava na uplatno-isplatnom mestu i vezuje za svoj korisnički nalog, a jedino je ona predmet u izvlačenju Glavne robne Nagrade.


Korisnik svojom igrom osvaja kriterijumima definisan broj sličica, odlazi na uplatno-isplatno mesto, preuzima ih, otvara kesice i utvrđuje koje od navedenih sličica je dobio. Ukoliko je neka od njih zlatna, očitava je na uplatno-isplatnom mestu i njen jedinstveni kod se dodeljuje na korisnikov nalog. Dovoljno je da korisnik ima minimum jednu očitanu Zlatnu sličicu kako bi mogao da učestvuje u izvlačenju za Glavnu robnu Nagradu.


Korisnici koji u nagradnoj igri učestvuju putem usluge kockanja/klađenja u okviru produkta koji učestvuju u Nagradnoj igri na bilo kom uplatno-isplatnom mestu Sportskе kladionice SOCCER u obavezi su da kreiraju korisnički nalog putem sredstava elektronske komunikacije (onlajn) kod Priređivača sa ciljem dodeljivanja jedinstvenog koda sa Zlatne sličice.


Kreiranje korisničkog naloga podrazumeva registraciju na onlajn adresi soccerbet.rs gde svi korisnici u skladu sa pravilima korišćenja unose lične podatke: ime i prezime, jmbg, elektronsku adresu, kontakt telefon i skenirani lični dokument (lična karta ili pasoš u skladu sa zakonom RS).


Glavna robna nagrada - BMW Drive Coupe 420d, Druga nagrada - promo vaučeri (korisnici ih osvajaju tokom trajanja Nagradne igre)

- Uslovi:


1. PRODUKT: SPORTSKO KLAĐENJE


• U Nagradnoj igri učestvuju tiketi uplaćeni putem desktop i mobilne verzije aplikacije/sajta svih korisnika koji su registrovani na sajtu soccerbet.rs, kao i svi tiketi koji su uplaćeni u poslovnicama SK Soccer na teritoriji Republike Srbije;

• Nagradna igra se odnosi na dobitne tikete iz ponude Sportskog klađenja za standardno (prematch) klađenje, Uživo klađenje, kao i Mix klađenje (Standardno+Uživo);

• Svi parovi/događaji na tiketu moraju da budu dobitni, kao što i status tiketa mora biti dobitan;

• U konkurenciju za Nagradu ulaze tiketi sa minimalno četiri (4) para/događaja koji imaju kvotu 1.35 i više i minimalnom pojedinačnom uplatom od 100,00 RSD;

• Tiket mora da bude uplaćen u periodu trajanja Nagradne igre, kao i da opklada bude proglašena dobitnom, a najkasnije do 04.01.2023. do 23.59 časova kako bi korisnik imao vremena da preuzme sličice na uplatno-isplatnom mestu;

• U Nagradnoj igri učestvuju isključivo tiketi koji su uplaćeni sredstvima sa Standard računa.

• Broj sličica =(Broj parova na tiketu * Kvota na tiketu+Uplata/100)/14

Napomena: Broj parova na tiketu podrazumeva broj svih parova/događaja (i onih koji ispunjavaju i koji ne ispunjavaju uslov, izuzev kvote 1.00). Broj sličica biće zaokružen na prvi najbliži ceo broj.

• Minimalni broj sličica je jedan (1) a maksimalni broj sličica po jednom dobitnom tiketu je sto pedeset (150), bez obzira na to da li je rezultat formule veći od tog broja;


- Isključenja:

• Dobitni tiketi koji su ostvarili novčani povraćaj „Cash Back" nisu predmet učešća u Nagradnoj igri;

• U Nagradnoj igri ne učestvuju sistemski tiketi i tiketi sa višeznacima;

• Tiketi koji za predmet klađenja sadrže Antepost ponudu ne ispunjavaju uslov za učešće;

• Tiketi uplaćeni sredstvima sa Promo računa nisu predmet takmičenja;


2. PRODUKT: ONLAJN GEMBLING


• U Nagradnoj igri učestvuju igre svih provajdera putem desktop i mobilne verzije aplikacije/sajta soccerbet.rs;

• Opklade moraju da budu zaključene najkasnije do 04.01.2023. do 23.59 časova kako bi korisnik imao vremena da preuzme sličice na uplatno-isplatnom mestu;

• 10. 000,00 RSD beta/uloga dodeljuje jednu (1) sličicu;

• Minimalni broj sličica je jedan (1) dok je maksimalni broj sličica u jednom kalendarskom danu trideset (30);


3. PRODUKT: ONLAJN IGRE BROJEVA I VIRTUALI


• U Nagradnoj igri učestvuju sve Igre brojeva i Virtuelne igre putem desktop i mobilne verzije aplikacije/sajta soccerbet.rs;

• Opklade moraju da budu zaključene i obrada podataka izvršena najkasnije do 04.01.2023. do 23.59 časova kako bi korisnik imao vremena da preuzme sličice na uplatno-isplatnom mestu;

• 5. 000,00 RSD beta/uloga donosi jednu (1) sličicu;

• Minimalni broj sličica je jedan (1) dok je maksimalni broj sličica u jednom kalendarskom danu trideset (30);


4. PRODUKT: IGRE BROJEVA U POSLOVNICI


• U Nagradnoj igri učestvuju tiketi MyLucku6 i Greeko koji su uplaćeni u bilo kojoj poslovnici SK Soccer;

• Tiketi moraju da budu uplaćeni i obrada podataka izvršena u periodu trajanja Nagradne igre, a najkasnije do 04.01.2023. do 23.59 časova kako bi korisnik imao vremena da preuzme sličice na uplatno-isplatnom;


MyLucky6


• Tiketi koji za predmet klađenja sadrže osnovne igre ispunjavaju uslov za učešće;

• Korisnik koji uplati tiket koji sadrži deset (10) kola unapred, sa minimalnom uplatom od 50,00 RSD po kolu osvaja jednu (1) sličicu što znači da je vrednost jedne sličice 500,00 RSD;


Greeko


• Tiketi koji za predmet klađenja sadrže dva broja po tiketu, iz osnove igre, ispunjavaju uslov za učešće;

• Korisnik koji uplati tiket koji sadrži deset (10) kola unapred, sa minimalnom uplatom od 50,00 RSD po kolu osvaja jednu (1) sličicu što znači da je vrednost jedne sličice 500,00 RSD;


- Isključenja:


• U Nagradnoj igri ne učestvuju sistemski tiketi Igre brojeva u poslovnici;


5. PRODUKT: SLOT-KLUB IGRA


• U Nagradnoj igri učestvuju automati svih provajdera na bilo kojoj lokaciji SK Soccer koja poseduje slot-klub;

• Svaki osvojeni džekpot dodeljuje određeni broj sličica, u zavisnosti od tipa džekpota;

• Džekpot mora da bude osvojen u periodu trajanja Nagradne igre, a najkasnije do 04.01.2023. do 23.59 časova kako bi korisnik imao vremena da preuzme sličice na uplatno-isplatnom mestu;

• Minimalni iznos uplate na automatu iznosi 100,00 RSD.

• Džekpotovi koji se ne nalaze na spisku u nastavku nisu predmet učešća u Nagradnoj igri:

GLAVNI DŽEKPOT

MINI dodeljuje 5 sličica

Maxi dodeljuje 10 sličica

MEGA dodeljuje 30 sličica

GRADSKI dodeljuje 50 sličica

TROJKA dodeljuje 50 sličica

MEGA GLOBAL dodeljuje 150 sličica

PROMO dodeljuje 30 sličica


MEGA JACK DŽEKPOT

Mega Jack dodeljuje 50 sličica

Maxi Jack dodeljuje 10 sličica

Mini Jack dodeljuje 5 sličica


MULTI LAJNER DŽEKPOT

Mega Liner dodeljuje 50 sličica

Maxi Liner dodeljuje 10 sličica

Mini Liner dodeljuje 5 sličica


Napomene:


• Svaki put nakon što ispuni gorepomenute kriterijume za bilo koji od navedenih produkta iz člana 7. korisniku će biti ponuđen i dodeljen tačan broj ostvarenih sličica;

• Zlatna sličica koja je predmet učestvovanja u Nagradnoj igri sadrži jedinstveni KOD, koja se očitavanjem vezuje za korisnički nalog učesnika u Nagradnoj igri i učestvuje u izvlačenju za Glavnu robnu Nagradu;

• Pravo na učestvovanje u izvlačenju, a time i mogućnost da osvoje Nagradu, imaju samo registrovani i validirani učesnici čijem nalogu je pripisan jedinstveni kod sličica koje su predmet učestvovanja u Nagradnoj igri.

• Korisnik ima pravo da odbije preuzimanje sličica ili da ih otuđi/prosledi trećem licu sve do momenta očitavanja koda Zlatne sličice. Nakon očitavanja drugog lica, gubi pravo nad vlasništvom sličica.

• Korisnik na svom korisničkom nalogu može sakupiti maksimalno 150 sličica pre nego što zakaže preuzimanje istih u nekoj od poslovnica. Nakon pomenutog preuzimanja može ponovo nastaviti da sakuplja sličice na svom korisničkom nalogu.


VRSTA NAGRADA I IZNOS


Član 8.


U Nagradnoj igri učesnicima će biti podeljeno ukupno 11.401 nagrada. Nagrade ne mogu biti zamenjene za novac niti za neku drugu nagradu ili materijalnu protivvrednost.


NAGRADNI FOND


Nagradni fond se sastoji od:


Glavna robna nagrada: Vrednost nagrade 6.008.502,06 RSD 1 Ukupan broj nagrada Ukupna vrednost nagrade sa PDV-om 7.210.202,00 RSD

BMW Drive

Coupe 420d

Druga nagrada:

Promo vaučeri 8.000.000,00 RSD 11.400 kom (500,00 RSD – 8.000 kom; 1.000,00 RSD -2.800 kom; 2.000,00 RSD – 600 kom) Vrednost nagrade 8.000.000,00 RSD Oslobođeno plaćanja PDV-a

Nagrade UKUPNO: 11.401 kom 15.210.202,00 RSD


Ukupna vrednost nagradnog fonda u Nagradnoj igri iznosi 15.210.202,00 RSD.U ukupnu vrednost nagradnog fonda uračunat je i porez na dodatu vrednost u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 - usklađeni din. izn., 30/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 72/2019 i 8/2020 - usklađeni din. izn. i 153/2020).IZVLAČENJE DOBITNIKA GLAVNE ROBNE NAGRADE


Član 9.


Uživo izvlačenje i objava dobitnika Glavne robne nagrade, uz direktan prenos iz studija u zakupu Priređivača biće emitovan na stranici soccerbet.rs i održaće se dana 05. januara 2023. godine u terminu od 21.00 čas.

Princip izvlačenja podrazumeva bazu podataka iz koje će sam sistem (odgovarajući softver) na osnovu definisanog algoritma automatski metodom slučajnog odabira izvući jedinstveni kod sa Zlatne sličice koji će odrediti dobitnika Glavne Nagrade odnosno automobila BMW Drive Coupe 420d.

Priređivač će tada izvući glavnog dobitnika i potencijalne dobitnike i oni postaju Dobitnik ukoliko primarni dobitnik ne ispunjava neki od uslova za učestvovanje ili izgubi svojstvo dobitnika iz razloga navedenih u ovim Pravilima.

Ukoliko ni potencijalni dobitnici ne ispune uslove definisane za primarnog dobitnika ili ne dostave neophodne podatke nakon što ih Priređivač kontaktira najkasnije do 10.01.2023. godine, ta nagrada neće biti dodeljena.

Priređivač se obavezuje da omogući direktan prenos učesnicima putem linka na sajtu soccerbet.rs;


NADZOR NAD POSTUPKOM IZVLAČENjA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE


Član 10.


O ishodu utvrđivanja dobitnika vodi se zapisnik koji mora da sadrži: datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv dnevnog lista u kome su objavljena pravila nagradne igre, imena i prezimena predsednika i članova komisije, način utvrđivanja dobitnika, ime i prezime, adresu prebivališta/boravišta dobitnika, JMBG ili broj pasoša dobitnika, te naziv i vrednost nagrade dobitnika.


OBAVEŠTENJE DOBITNIKA I DOSTAVLJANJE NAGRADA


Član 11.


Dobitnik kao i svi ostali učesnici u okviru Nagradne igre, osvajanjem Nagrade daju Priređivaču saglasnost i pravo da Priređivač ili agencija koju je Priređivač angažovao u svrhu Nagradne igre može koristiti njihove lične podatke: ime i prezime, inicijale, korisničko ime, sliku, kao i audio, foto ili video materijal, bez prava na naknadu i bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja ili ograničenja u broju korišćenja;

Priređivač će, nakon što komisija utvrdi regularnost izvlačenja i da li dobitnik ispunjava sve gorenavedene kriterijume za svaki produkt iz člana 7. obavestiti dobitnika putem broja mobilnog telefona i elektronske adrese adrese koji je učesnik ostavio prilikom registrovanja svog korisničkog naloga da je izvučen kao dobitnik i uputiti ga da na zvaničnom sajtu priređivača soccerbet.rs može po svom korisničkom imenu/KOD-u utvrditi da je dobitnik Nagrade.

Nagradna igra se završava 05. januara 2023. godine u 23.59 časova kada će Priređivač objaviti id kartice, naziv korisničkog naloga kao i ime i prezime dobitnika kao i podatke potencijalnih dobitnika na soccerbet.rs.

Prilikom preuzimanja nagrade, Dobitnik je dužan da pruži na uvid lični identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš), radi utvrđivanja identiteta, kao i da potpišu potvrdu o prijemu i zapisnik o primopredaji. U suprotnom gubi pravo na nagradu.

Svaki učesnik Nagradne igre ima pravo da opozove saglasnost učestvovanja u Nagradnoj igri i izvlačenja glavne nagrade, čime gubi pravo na nagradu i Priređivač nagradu dodeljuje sledećem potencijalnom dobitniku.

Priređivač je dužan da dostavi Nagradu najkasnije 30 dana od potvrde prijema podataka dobitnika, u prostorijama Phuket d.o.o. Beograd.


KOMISIJA ZA REGULARNO SPROVOĐENJE NAGRADNE IGRE


Član 12.


Određeni članovi komisije koji broje tri člana od strane Priređivača su odgovorni za regularno sprovođenje nagradne igre, što podrazumeva proveru tehničke ispravnosti u okviru svih produkta koji učestvuju u Nagradnoj igri tokom trajanja, kao i da li su ispunjeni svi uslovi za izvlačenje glavne nagrade.


POREZ


Član 13.


Priređivač nagradne igre plaća porez na dohodak građana na prihod ostvaren od nagrada, a sve u skladu sa pozitivnim propisima.


OBRADA PODATAKA O LIČNOSTI


Član 14.


Učestvovanjem u Nagradnoj igri svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila, i daje svoju izričitu saglasnost da prima e-mail poruke u vezi sa učestvovanjem u Nagradnoj igri kao i da se njegovo/njeno ime javno objavi u okviru spiska Dobitnika na način predviđen članom 9 ovih Pravila.

Rukovalac podataka o ličnosti je Priređivač: Phuket doo Beograd, Južni bulevar br. 144. Priređivač prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti učesnika i dobitnika u ovoj Nagradnoj igri (ime, prezime, JMBG, broj lične karte ili broj pasoša, adresa, broj telefona i elektronska adresa) za svrhe priređivanja Nagradne igre i izvršavanja obaveza Priređivača u skladu sa Zakonom o igrama na sreću.

Priređivač neće davati podatke o ličnosti trećim licima, osim onima koji učestvuju u organizovanju Nagradne igre te Ministarstvu finansija Republike Srbije shodno članu 110. Zakona o igrama na sreću i članu 6. Pravilnika o načinu utvrđivanja ispunjenosti uslova za dobijanje saglasnosti za priređivanje nagradne igre u robi i uslugama i o načinu izveštavanja o rezultatima nagradne igre (Sl. glasnik RS br. 152/20). Priređivač podacima o ličnosti rukuje u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS", br. 87/2018).


NAČIN REŠAVANJA MOGUĆIH SPOROVA PRIREĐIVAČA I UČESNIKA


Član 15.


Priređivač se obavezuje da u priređivanju Nagradne igre obezbedi sprovođenje svih pravila društvene odgovornosti u svemu u skladu sa zakonom, posebno u delu zaštite maloletnika i zaštite podataka o ličnosti učesnika.

Učesnik učešćem prihvata Pravila korišćenja i Pravila igre istaknuta na soccerbet.rs, kao i ova Pravila Nagradne igre;


Član 16.


Za detaljnije informacije i/ili bilo koje pitanje u vezi sa Nagradnom igrom učesnici se mogu obratiti putem e-mail adrese info@soccerbet.rs


Član 17.


Sve što nije regulisano ovim Pravilima Nagradne igre, neposredno se primenjuju odredbe Zakona o igrama na sreću i drugih relevantnih pozitivnih propisa Republike Srbije.

U slučaju spora između Priređivača i učesnika nagradne igre nadležan je sud u Beogradu.


Član 18.


Nagradna igra se može prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvideti, sprečiti, otkloniti ili izbeći, ukoliko je došlo do okolnosti koje imaju karakter više sile.

U slučaju da nastupe okolnosti koje imaju karakter više sile dodela i distribucija nagrada biće odmah obustavljena, te će Priređivač javno objaviti razloge koji su doveli do prekida izvlačenja i distribucije nagrada, putem dnevnih novina u kojima su objavljena Pravila nagradne igre.

U slučaju otkazivanja ili prekida Nagradne igre, troškovi ili eventualna šteta učesnicima u Nagradnoj igri se neće nadoknađivati, niti će se Nagradna igra održati.


KRŠENJE PRAVILA I ZLOUPOTREBE


Član 19.


Ukoliko se proceni ili posumnja da neki od učesnika na bilo koji način zloupotrebljava ili krši pravila Nagradne igre, Priređivač zadržava pravo da ih isključi iz Nagradne igre i zanemari njihovo učešće.


Član 20.


Ova Pravila stupaju na snagu po dobijanju saglasnosti Ministra finansija.Za Phuket doo Beograd, Draženko Ruljić, direktor